PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Münhal Kadrolar Yayınlandı!

Sağlık bakanlığı tarafından 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura münhal kadrolar yayımlandı. İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına ait münhal kadrolarının yayınlanmasının ardından tercih başvuru süreleri de ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı 24.09.2022, 01:14 24.09.2022, 14:21 Cansu Polat
3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Münhal Kadrolar Yayınlandı!

Yapılan duyuruya göre; tercih başvurularının 29 Eylül 2022 tarihi saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacağı belirtildi.

HABER GEÇMİŞİ

Resmi Gazete’nin 22.09.2022 günkü nüshasında 2022 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanı yayımlandı.

İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI

22 Eylül tarihli Resmi Gazete’de 2022 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı.

İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI 2022

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun ek birinci maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan kura ile atanacak bazı sağlık personellerinin atama usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar İle Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyacı için Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına yönelik İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı 22 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

2022 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasının İlanda belirtilen takvim dahilinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanına başvurular 23 Eylül 2022 Cuma günü başlayacak, 29 Eylül 2022 tarihinde tamamlanacak.

İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI 18 Ekim’de!

2022 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasının 18 Ekim 2022 tarihi tarihinde çekileceği, Kura yer ve saatinin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet adresinden ilan edileceği belirtildi.

2022 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura sonucunda atanma hak kazanan adayların atanmaya esas evraklarının Bakanlığa son geliş tarihi ve saati ise 2 Kasım 2022 Çarşamba mesai bitimi saat 18:00 olarak açıklandı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama kurası yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine

sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır

Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve

kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacaktır.

A- GENEL ESASLAR

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. Yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler 2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 30 Eylül 2022 Cuma – 14 Ekim 2022 Cuma saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal

Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 29 Eylül 2022 Perşembe günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

C- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL YERLERE BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK BELGESİNE VE BELİRTİLEN ALANLARIN HERHANGİ BİRİNDE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA PROGRAMINI TAMAMLADIKLARINA DAİR BELGEYE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

Bu adayların ayrıca;

Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,

Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi,

Analitik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Klinik Eczacılık, Ruhsatlandırma alanlarının herhangi birinden yüksek lisans veya doktora programını tamamladıklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

D- KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,

4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)

Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul )

E- ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

Mal bildirim

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim )

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA İletişim: 0 (312) 585 10 00 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA İletişim: 0 (312) 218 30 00 DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR. 

2022 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ

SIRATARİHAÇIKLAMA

23 Eylül 2022 Cuma– 29 Eylül 2022 Perşembe Saat 18:00’e kadar  PBS üzerinden başvuruların yapılması

11 Ekim 2022 Salı Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

11 Ekim 2022 Salı – 12 Ekim 2022 Çarşamba Saat 18:00’e kadarİnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

17 Ekim 2022 Pazartesi İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

18 EKİM 2022 SALI KURA TARİHİYeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

02 Kasım 2022 Çarşamba saat 18:00Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

HABER GEÇMİŞİ

Sağlık Bakanlığı duyurusunda;

2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için  29 Ağustos-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanacaktır.

Talep bildirimi e-devlet şifresi ile PBS'ye (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak Talep Toplama Ekranı üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecektir.

Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayıp, sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak ve başvuru yerine geçmeyecektir.

Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir.

Yorumlar (7)
Uzman Hemşire 1 ay önce
Doktorlarımız her seyin en iyisini hakediyor :) Doktorlarımız
GİH 1 ay önce
BELLİ OLDU BU BAKAN 2023 SEÇİMLERİNDE AKP Yİ BİTİRNEYİ
ersa 4 hafta önce
eczacıları 5 yıl okutup yok sayamazsınız.
ersa 4 hafta önce
ataması kura ile olan eczacılar vb. diğer sağlık personeli nerde.
kartal 5 gün önce
pandemi de 1. basamak entegre th. gib yh. sağlık çalışanı şimdi taban da teşvik e gelince değil
Rbş 20 saat önce
Bizde sağlık çalışanıyız ama bize kadro söz konusu dahi değil çünkü pandemide en çok emeği biz verdik karşılığı asgari ücret en çok destek ve temizlik elemanları hakediyor
14
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?