PERSONEL SAĞLIĞIN Whatsapp Haber Kanalı İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

106. DHY Kurası Tebligatları Yayınlandı

106. DHY (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) kurası kapsamında tebligat listeleri yayınlandı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesi aracılığıyla listeler yerleşenlere duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı 20.09.2022, 19:05 21.09.2022, 18:44 Cansu Polat
106. DHY Kurası Tebligatları Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 106.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tebligat metni ve isim listesini yayımladı.

Bakanlıkça yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

1) 106. DÖNEM DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ MAZERET VE GENEL KURASI 9 EYLÜL 2022 TARİHİNDE NOTER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 

2) KURA SONUCU YERLEŞTİRİLENLERDEN İŞLEMLERİ TAMAMLANANLARIN ATAMALARI YAPILMIŞ OLUP, SONUÇLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLMİŞTİR. 

3) BU İLAN 20 EYLÜL 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN TEBLİGAT YERİNE GEÇECEKTİR. 

4) ATAMASI YAPILANLAR KENDİSİNE POSTA YOLU İLE HERHANGİ BİR EVRAK GELMESİNİ BEKLEMEYECEKLERDİR. 

5) ATAMASI YAPILANLAR; 20 EYLÜL 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN 657 SAYILI DMK’NIN 62. MADDESİNDE BELİRTİLEN SÜRELER (*) İÇERİSİNDE AYRILIŞLARINI YAPARAK, YENİ GÖREV YERLERİNE BAŞLAYACAKLARDIR. 

20.09.2022 tarihli Tebligat Metni ve İsim Listesi

HABERİN GEÇMİŞİ

Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası sonucu 13 BİN 163 hekimin görev yeri belirlendi.

Yerleşenler Listesi
Noter Onaylı Sonuçlar Sayfa 1-20
Noter Onaylı Sonuçlar Sayfa 21-40
Noter Onaylı Sonuçlar Sayfa 41-60
Noter Onaylı Sonuçlar Sayfa 61-80
Noter Onaylı Sonuçlar Sayfa 81-100
Noter Onaylı Sonuçlar Sayfa 101-120
Noter Onaylı Sonuçlar Sayfa 121-140
Noter Onaylı Sonuçlar Sayfa 141-160
Noter Onaylı Sonuçlar Sayfa 161-180
Noter Onaylı Sonuçlar Sayfa 181-205

 

106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası

106. dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü mazeret kurası sonucuna göre yerleşenler belli oldu.

Yerleşenler Listesi
Noter Onaylı Sonuçlar

HABERİN GEÇMİŞİ

106. dönem devlet hizmet yükümlülüğü ile 13.163 hekimin görev yerinin belirleneceği kura için tercihler alınmaya başlanıldı.

Tercih başvuruları 7 Eylül 2022 saat 18.00’e kadar Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınacağı Bakanlık tarafından duyuruldu.

106. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurasıyla atamaları yapılacak olan hekimlerin kuralları 9 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak.

Eş ve Mazeret başvurularının 9 Ağustos 2022 tarihine kadar Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağı belirtilen Duyuruda, kura takvimi ve pratisyen tabip ile uzman tabiplerin isim listeleri de yer aldı.

106. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

A- GENEL ESASLAR

1) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
3) Tebligat yerine geçecek ilan, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren yapılmış sayılacaktır.
4) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri dikkate alınacaktır.
5) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan veya göreve başlayanların atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
6) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olan personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar. Bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.
7) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.

B- BAŞVURU ESASLARI

1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
2) Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.
3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.
5) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya (www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini başvuru formuna ek olarak başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.
7) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken yerleştikleri birime teslim edilecektir. (**)

C- DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASINA BAŞVURU ESASLARI

1) Mazereti nedeniyle atama talebinde bulunanlar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuracaklardır.
2) Başvuru yapacak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yaparak DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra, mazeretlerini belirtir tüm belgeleri de (*) sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyerek kaydedeceklerdir. Eksik belge yükleyenler, başvuru formu hatalı olanlar, mazereti uygun görülmeyenler, ilan edilen takvim çerçevesinde sistem üzerinden kayıt yapmayanlar ve mazeret belgelerini sisteme yüklemeyenler “A-GENEL ESASLAR” ve “B-BAŞVURU ESASLARINA” göre genel kuraya dâhil edileceklerdir.
3) Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlerden tercihte bulunabileceklerdir.

*D-MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAKLARIN SİSTEM ÜZERİNDEN YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER:

a) Eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra;
1) Eşi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak onaylı görev yeri belgesi,
2) Eşi diğer kurumlarda görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı onaylı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli, 
3) Eşi başasistan veya asistan olanlar; eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik onaylı görev yeri belgesini sisteme yükleyeceklerdir. (Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri yüklenen belgede belirtilmelidir. Alınmış olan istirahat raporları, ücretli ve ücretsiz izinlerin başlayış ve bitiş tarihleri açıkça belirtilmelidir. Ayrıca pandemi nedeniyle eğitim süresi uzatımı var ise bununla ilgili Akademik Kurul Kararı da sisteme yüklenmelidir.)
4) Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden komisyon tarafından alınacaktır. Ancak PBS başvurusu esnasında evli oldukları MERNİS kayıtlarından tespit edilemeyenlerin noter onaylı evlenme cüzdanı örneğini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
b) Sağlık durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra;
1) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise; Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği sisteme yüklenecektir.
2) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait ise;
a) Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği,
b) Bu kişilere ait T.C. Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuran tarafından yazılmış beyan dilekçesi,
c) Sağlık raporu sunulan kişi veya kişilerin, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (e-Devlet üzerinden alınabilir.),
d) Vasilik kararının aslı veya onaylı örneği sisteme yüklenecektir.

**E-GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER:

1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.

F- DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler mazeret belgeleri dışında atamaya esas belge vermeyeceklerdir.
2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin atamaya esas işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.
3. 6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere duyurulur.
4. Kura sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların veya yalnızca erkek hekimlerin tercih edebileceği münhal kadrolara genel kura ile kadın hekimlerin yerleşmesi halinde bu kişilerin mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

HABERİN GEÇMİŞİ

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 106. devlet hizmet yükümlülüğü (DHY) ilanı ile ilgili duyuruya çıktı.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda; tıp fakültelerinden mezun olan hekimlerin tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için 3 Ağustos 2022 mesai saati bitimine kadar gereken evrakları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaştırarak tescil işlemlerini yaptıranların 106. DHY kurasına alınabilecekleri ilan edildi.

Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak atanan ancak görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi dolmadan görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip veya uzman tabiplerden 106. DHY kurasına girmek isteyenlerin ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanların ise en geç 3 Ağustos 2022 akşam saat 18:00’e kadar kuraya girmek istediğini belirten dilekçe ile ilana başvurabilecekleri belirtildi.

Bakanlığın kura ile ilgili dilekçelerini elden ya da kargoyla 3 Ağustos 2022 tarihine kadar Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesinde bulunan Genel Evrak Şubesi iletmeleri istendi. Dilekçelerin “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” hitaben gönderilmesi gerektiğini açıkladı.

Yorumlar (5)
Hemsire 1 ay önce
Yaşasın 20bin doktor gelecek ve hekimlerin ücreti azalacak
Gerçekler 1 ay önce
Evet doğru ; 1260 uzman hekim + 4900 tabip toplayınca 20 bin ediyor
Bu yolda devam
Yol doğru değil ama
Önemli değil
Kes 1 ay önce
20 bin değil 13 bin ve bu gelenlerin yarısı asistanlığa başlayacak, bu yıl 3 bin yurtdışına giden olacak ve 5 bin doktor emekli olacak, yani rüyanda görürsün anca.
Dryunus 2 ay önce
Daha yayinlanmadi bu ayri
HALUK 16 saat önce
İkince tebligat ne zaman açıklanır ?bilgisi olan varmı ?
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?