26
Mar 2019
Kademe İlerlemesi Cezasında Önemli Bir Husus Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde, Devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarının neler olduğu belirtilmiş ve bu disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiil ve haller sayılmış bulunmaktadır. Ayrıca, 657 sayılı...

MAKALEYİ OKU
Please insert below script in to upper part of body section. -----------------------------------------------------------------------------------------------------