Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 07.05.2020 tarihinde yayınlanan ilanıyla Hemşire, Sağlık Teknikeri, Paramedik, Diğer Sağlık Personeli ve Eczacı kadrolarında sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu.

Personel Alımı 07.05.2020, 01:46
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BÜTÇESİ : MERKEZİ BÜTÇE
BİRİMİ : DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

I- GENEL ŞARTLAR:

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

II- ÖZEL ŞARTLAR:

1- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir) (Eczacı pozisyonu hariç)

2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

TIKLAYIN

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz "ilan.yyu.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle “ilan.yyu.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

V- İSTENEN BELGELER:

1- Online Başvuru Formu ("ilan.yyu.edu.tr" web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. (KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)

2- İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)

3- Öğrenim Belgesi (barkotlu e- devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)

4- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir. Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır) (Eczacı pozisyonu hariç)

5- Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki “deneyim belgesi” kısmına yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir.)

6- Deneyim belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetvelini ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

7- Adli Sicil Kaydı.

8- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
Online Başvuru Sistemi web adresi : “İLAN.YYU.EDU.TR”
Başvuru Tarihleri : 08.05.2020 - 22.05.2020 (mesai bitimine kadar)
Başvuru Şekli : “İLAN.YYU.EDU.TR” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.
Adres : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı / VAN Tel: 0432 486 54 22 - 22003

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (6)
Hasan-hüseyin adalet 6 ay önce
Graston tekniği torpilin adı olmuş. Yazıklar olsun.
Torpil mağduru 6 ay önce
Torpil nasıl yapılır. İşte Yüzüncü yıl bunu anlatmış. Tebrik ediyorum
Adalet istiyoruz 6 ay önce
Bu sistem tanidiginda hangi belgeler varsa ve nerde deneyimleri varsa oraya yerlesecek sistemidir. Cok ilginctir bi tanesinde hem cocuk yogun bakimda calissin diyor hemde göguste calismis olsun diyor. Iki bölum arasindaki baglantiyi kuramadim kurabilen varmi acabaaaa.
Nerde adalet 6 ay önce
Lutfen yetkililere sesimizi duyuralim bu adaletsizlik nereye kadar devam edecek yazalim ne varsa boyle bir adaletsizlik olamaz gel bunca yil okul oku deki okul bittikten sonra nasipse puanimizla atanalim fakat zaten yillardir orda bir torpille calisan 4 d li iscisi ben 4 d likten sikildim benim icin sadece ismimi yazmadan bir 4 b kadrosu acin diye torpil kullaniyor kardesim biz calismadan o sartlari nasil saglayip esit sartlarda yarisacaz Allah rizasi icin artik birileri buna bir dur desin elbet birgun adil ve hakkaniyetli bir yonetici bizi duyacak
Dayisiz sağlıkçı 6 ay önce
İlanlar çok güzel sadece alınacak kişilerin adını ve tc sini yazmayı unutmuşsunuz Allahsizlar
torpil nedir nasıl yapılır 6 ay önce
BU TORPİLLE YERLEŞEN KERKENEZLER YER İŞGAL ETMESEYDİ ŞİMDİYE ÇOKTAN PUANLAR DÜŞMÜŞTÜ BİNLERCE İNSANIN HAKKINI YEDİLER TÜKETTİLER BABAMIN EMEKLİLİK YAŞI GELDİ ATANSAM EMEKLİ OLACAK ADAM BENİM YÜZÜMDEN EMEKLİ OLAMIYOR BU ŞEREFSİZLER YÜZÜNDEN 1-2 PUAN İLE GİREMİYORUM BİR YERE
13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?