Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilata ve 81 Şehirdeki Hastanelere 10 Bin 998 Temizlik Görevlisi İşçi Alımı Yapacak-İşte İl İl Kadro Dağılımı 2020

Sağlık Bakanlığı 'ndan temizlik görevlisi sürekli işçi alımı için yeni bir ilan yayınlandı. İlana göre Merkez Teşkilat ve 81 şehirde bulunan hastanelere temizlik görevlisi sürekli işçi alımı yapılacak. İşte Temizlik Görevlisi İşçi alımı detayları ve il il kadrolar ile diğer başvuru şartları..

Personel Alımı 26.03.2020, 04:32 27.03.2020, 00:39 Güler Sağlam
Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilata ve 81 Şehirdeki Hastanelere 10 Bin 998 Temizlik Görevlisi İşçi Alımı Yapacak-İşte İl İl Kadro Dağılımı 2020

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat ve  81 şehre işçi alıyor

Binlerce işsizin heyecanla beklediği sürekli işçi alımı için sonunda Sağlık Bakanlığı ilanını yayınladı. KPSS şartsız ve en az ilkokul mezunu olan adaylar arasından yapılacak işçi alımı için Sağlık Bakanlığı Resmi web sitesi üzerinden ilan yayınladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İL İL KADRO DAĞILIMLARI VE DİĞER ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI KLİNİK DESTEK ELEMANI ALIMI İL İL KADRO DAĞILIMLARI VE DİĞER ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN

Bakanlık yayına verdiği ilanla 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak başvuruların yapılabileceğini ilan etti.

Sağlık işçileri bu adreste:  TIKLA KATIL

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 

81 şehirdeki hastanelerde görevlendirilecek olan temizlik görevlisi işçi alımında iş tanımı olarak; 

- Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

- 18 yaşını tamamlamış olmanın yanında ilan tarihi itibariyle 35 yaşını da doldurmamış olmanız gerekiyor. (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecek.)

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan;

•  mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

TIKLAYIN

9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İL BAZINDA KADROLAR

ÇALIŞTIRILACAĞI İLİ KADRO SAYISI
ADANA 107
ADIYAMAN 58
AFYONKARAHİSAR 66
AĞRI 40
AKSARAY 46
AMASYA 48
ANKARA 295
ANTALYA 340
ARDAHAN 47
ARTVİN 43
AYDIN 160
BALIKESİR 200
BARTIN 43
BATMAN 174
BAYBURT 54
BİLECİK 210
BİNGÖL 70
BİTLİS 83
BOLU 80
BURDUR 38
BURSA 197
ÇANAKKALE 90
ÇANKIRI 30
ÇORUM 57
DENİZLİ 85
DİYARBAKIR 230
DÜZCE 46
EDİRNE 100
ELAZIĞ 30
ERZİNCAN 178
ERZURUM 312
ESKİŞEHİR 52
GAZİANTEP 128
GİRESUN 220
GÜMÜŞHANE 56
HAKKARİ 106
HATAY 168
IĞDIR 42
ISPARTA 38
İSTANBUL 2100
İZMİR 473
KAHRAMANMARAŞ 145
KARABÜK 72
KARAMAN 90
KARS 48
KASTAMONU 104
KAYSERİ 70
KIRIKKALE 40
KIRKLARELİ 100
KIRŞEHİR 101
KİLİS 50
KOCAELİ 140
KONYA 103
KÜTAHYA 90
MALATYA 120
MANİSA 120
MARDİN 52
MERSİN 133
MUĞLA 130
MUŞ 46
NEVŞEHİR 102
NİĞDE 65
ORDU 142
OSMANİYE 90
RİZE 119
SAKARYA 151
SAMSUN 144
SİİRT 46
SİNOP 38
SİVAS 195
ŞANLIURFA 249
ŞIRNAK 88
TEKİRDAĞ 105
TOKAT 75
TRABZON 166
TUNCELİ 38
UŞAK 80
VAN 170
YALOVA 47
YOZGAT 56
ZONGULDAK 65
MERKEZ TEŞKİLAT 73

TEMİZLİK GÖREVLİSİ SÜREKLİ İŞÇİ BAŞVURULARINDA!

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Hali hazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır. Noter kurası sonucu yerleştirilse dahi atamaları yapılmayacaktır.

Sürekli işçi alımında aklınıza takılan yer soruyu aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

Kadın erkek sağlık işçileri ve ilana başvuracaklarla bilgi alış verişi için TIKLA KATIL

İLANLA İLGİLİ TÜM SÜRECTEN İLK SİZ HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (3)
Safinaz 12 ay önce
Yaş sınırı kaldırılsın bende işsizim ve 40 yaşındayım iki çocuğum var ve oğlum 29 Nisan'da askere gidiyor ve kızımda hasta benim işe ihtiyacım var yaş sınırı yüzünden üç yıldır işsizim
Onur isci 12 ay önce
Nasil basvuru yapilcak
Kaybettim demir 12 ay önce
iş istiyorum temizlik isi
-2
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?