Sağlık Bakanlığı 2 Bin Güvenlik Görevlisi Sürekli İşçi Alımı Kadro Dağılımı Belli Oldu!

Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 14 bin sürekli işçi alımı kapsamında 2 bin güvenlik görevlisi işçi alımı kadro dağılımı belli oldu. Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı, aşçı alımı, temizlik görevlisi alımı ile klinik destek elemanı işçi alımları yapmak için ilana çıktı.

Personel Alımı 26.03.2020, 04:06 26.03.2020, 04:56 Güler Sağlam
Sağlık Bakanlığı 2 Bin Güvenlik Görevlisi Sürekli İşçi Alımı Kadro Dağılımı Belli Oldu!

Sağlık Bakanlığı 81 şehre güvenlik görevlisi alıyor!

T.C. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilat hariç 81 ildeki taşra teşkilatında bulunan birimlerinde istihdam etmek üzere 2 bin güvenlik görevlisi sürekli işçi alımı ilanı dün yayına verildi. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 26 Mart ile 30 Mart 2020 tarihleri arasında başvurular yapılacak. Aşağıdaki tablomuzda Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı kontenjan dağılımını inceleyebilirsiniz. 

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İL İL KADRO DAĞILIMLARI VE DİĞER ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI KLİNİK DESTEK ELEMANI ALIMI İL İL KADRO DAĞILIMLARI VE DİĞER ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN

Sağlık işçileri bu adreste:  TIKLA KATIL

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 

81 şehirdeki hastanelerde görevlendirilecek olan sürekli işçi alımında başvuru şartları olarak aşağıdaki kriterler isteniyor;

Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

18 yaşını tamamlamış olmanın yanında ilan tarihi itibariyle 35 yaşını da doldurmamış olmanız gerekiyor. (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecek.)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İL BAZINDA KADROLAR

ÇALIŞTIRILACAĞI İLİ KADRO SAYISI
ADANA 15
ADIYAMAN 9
AFYONKARAHİSAR 10
AĞRI 10
AKSARAY 10
AMASYA 12
ANKARA 45
ANTALYA 20
ARDAHAN 8
ARTVİN 6
AYDIN 8
BALIKESİR 10
BARTIN 10
BATMAN 80
BAYBURT 15
BİLECİK 25
BİNGÖL 10
BİTLİS 15
BOLU 10
BURDUR 10
BURSA 35
ÇANAKKALE 18
ÇANKIRI 5
ÇORUM 30
DENİZLİ 7
DİYARBAKIR 58
DÜZCE 15
EDİRNE 12
ELAZIĞ 6
ERZİNCAN 40
ERZURUM 40
ESKİŞEHİR 8
GAZİANTEP 35
GİRESUN 51
GÜMÜŞHANE 10
HAKKARİ 39
HATAY 31
IĞDIR 5
ISPARTA 6
İSTANBUL 240
İZMİR 97
KAHRAMANMARAŞ 42
KARABÜK 10
KARAMAN 25
KARS 20
KASTAMONU 26
KAYSERİ 23
KIRIKKALE 6
KIRKLARELİ 14
KIRŞEHİR 32
KİLİS 10
KOCAELİ 36
KONYA 20
KÜTAHYA 25
MALATYA 42
MANİSA 15
MARDİN 7
MERSİN 44
MUĞLA 9
MUŞ 5
NEVŞEHİR 32
NİĞDE 14
ORDU 8
OSMANİYE 17
RİZE 11
SAKARYA 46
SAMSUN 25
SİİRT 8
SİNOP 12
SİVAS 54
ŞANLIURFA 78
ŞIRNAK 26
TEKİRDAĞ 20
TOKAT 9
TRABZON 19
TUNCELİ 10
UŞAK 9
VAN 35
YALOVA 5
YOZGAT 16
ZONGULDAK 9

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARINDA!

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan;

• Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

•7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

TIKLAYIN

9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

2 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

- Noter kurası sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

- Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 - 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

- Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

- Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

- İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

- Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

- Hali hazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır. Noter kurası sonucu yerleştirilse dahi atamaları yapılmayacaktır.

Sürekli işçi alımında aklınıza takılan yer soruyu aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

Kadın erkek sağlık işçileri ve ilana başvuracaklarla bilgi alış verişi için TIKLA KATIL

İLANLA İLGİLİ TÜM SÜRECTEN İLK SİZ HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Yorumlar (19)
şükran 11 ay önce
Ben sakaryada oturuyorum okulda typ kapsaminda calisiyorum 37 yasunda oldugum icin bas vuru yapamiyorum bizler ne yapalim bakanim lutfen yas sarti esnetilsin 30 40 yas olsun surekli ise ihtiyacimiz var 2 cocuk annesiyim bizler ne yapalim bakanim lutfen sizlerde bizim elimizden tutun
Birazcık adalet 11 ay önce
35 yukarısına da alım yapsalar ne olacak 36 yaşındayım devletimizin basindakilerine sesleniyorum bu yas sınırlaması ve emekli yaş sınırına bir çeki düzen versin millet faydalacaksa herkes faydalansın
Mihriban 11 ay önce
Yaş sınırı biraz yükseltseler 3 ay için başvuru yapamıyoruz ne zaman 'dan bekliyoruz bu haberi güvenlik yaş sınırı yüksek olsun en azından bizimde umudumuz olsun
Nurayy 11 ay önce
Silahli güvenlik görevlisiyim yaş 30 40 ortalaması olsa 37yasındayım yaş engeline takılıyorum haksızlık yaa lütfen yaş sınırını devlet büyüklerimiz değiştirsin lütfenn
Ömer say 11 ay önce
Güvenlik görevlisi alınacak diyorsunuz ama ila tuturuyorsunuz lise mezunu olacak diyorsunuz e öyleyse niye orta okul mezunlarına da güvenlik seltifikasını ve kimliğini veriyorsunuz buna bi açıklama getirirmisiniz bu haksızlık değilde ne oluyor acaba bunu sorarım ben şimdi sizlere Allah rızası için bazı şeylerin farkına varılmasını istiyoruz bu bir çok kişinin sorunu benim tek değil lütfen bi düzenleme getirirseniz seviniriz .benim kendim seltifikam var ama bı turlu başvuru yapamıyorum. Ne olucak bu halimiz acaba bi fikir vere bilirmisiniz acaba :(
Oğuz irişik 10 ay önce
İl düzeyinde yapılan alımlar ilçelere dağıtılacak mı acaba il demi çalışmak durumunda kalacağız
Ömer demir 11 ay önce
Güvenlik işi istiyorum lise mevzunuyum siirt kurtalanda oturuyorum
Ahmet akay 11 ay önce
Güvenlik gürevlisiyim silahsız
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
-1
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?