KPSS Tercihleri Başladı! 2019/2 KPSS 1749 Memur Alımı Başvuruları Başladı

ÖSYM AİS'te 2019/2 KPSS tercihleri kapsamında bin 749 kadrolu memur alımı için KPSS 2019/2 tercih başvuruları alınmaya başladı. 3 Aralık 2019 itibarıyla KPSS tercih süreci başladı. KPSS memur alımı başvuru şartları haberimizde.

Personel Alımı 03.12.2019, 10:12 Güler Sağlam
KPSS Tercihleri Başladı! 2019/2 KPSS 1749 Memur Alımı Başvuruları Başladı

ÖSYM'de KPSS tercihleri alınmaya başladı. 3 Aralık 2019 tarihi saat 10.00 itibarıyla KPSS 2019/2 tercih sayfası ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi AİS internet sayfasında açıldı. 2019/2 KPSS tercih kılavuzunun  yayımlanmasının ardından bugün itibarıyla da  KPSS başvurular alınmaya başladı. 2019 yılının 2. merkezi ve kadrolu memur alımı başvuruları 3 Aralık 2019 Salı günü ile 12 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS 2019/2 kapsamında bin 749 memur alımı için “My Memur” olarak gerek KPSS tercihleri sırasında gerekse KPSS tercihi sonrasında siz değerli adaylara gerekli açıklamaları ve bilgileri vermekteyiz.

KPSS 2019/2 MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI "LİSE-MYO-LİSANS"

- Lisans mezunu 1146 memur alımı kadrosunun detaylarına ve başvuru şartlarına,

- Lise mezunu 107 memur alımı kadrosunun detaylarına ve başvuru şartlarına,

- Önlisans mezunu 496 memur alımı kadrosunun detaylarına ve başvuru şartlarına aşağıdaki bağlantılardan ayrı ayrı ayrıca ulaşabilirsiniz.

KPSS 2019/2  MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

- Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

- 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

TIKLAYIN

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

 Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya  durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

- Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

 Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

- Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak şartları aranmaktadır.

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

 KPSS-2019/2 TERCİH KILAVUZU

Yorumlar (0)
-4
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?