Eskişehir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sözleşmeli Personel Alımı

Osmangazi Üniversitesi lise mezunu adaylar içerisinden 55 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacak.

Personel Alımı 26.01.2019, 12:19 26.01.2019, 12:19
Eskişehir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sözleşmeli Personel Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B sözleşmeli personel alımı üniversite Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek. 55 hemşire alımı 2018 KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır. Başvurular 8 Şubat sona eriyor.

54 Hemşire alımı için Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olma gerekiyor. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Lise Mezunu Personel Alımı Genel Şartları:

TIKLAYIN

T.C. vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak gerekiyor.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak gerekiyor.

Askerlik Durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak,  Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum bulunmamak, Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak gerekiyor.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Yorumlar (1)
Aysun küçüköz 2 yıl önce
Oglum Hemşire yardımcısı basvuramiyormu
0
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?