3 Hemşire 2 Sağlık Teknikeri Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak duyurusuna çıkılan ilanla 4/B Sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere personel alımı 16 Eylül 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında en az lise mezunu adaylar içerisinden yapacak.

Personel Alımı 17.09.2019, 20:06 18.09.2019, 12:10 Güler Sağlam
3 Hemşire 2 Sağlık Teknikeri Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 16 Eylül 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan ilanla sağlık personeli alımı yapılacak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek toplam 6 (Altı) adet sözleşmeli personel alımı ilanına adaylar öğrenim durumuna göre en az lise mezunu olanlarda başvuruda bulunabilecek. 16 Eylül ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecek alımda, başvuru genel ve özel şartları bulunmaktadır.

PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

1 Hemşire Alımı Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2018 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri almak gerekiyor.

1 Hemşire Alımı Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak, En az 2 yıl Ameliyathanede Hemşire olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek, İleri derece Laparoskopik Cerrahi ameliyatlarına hemşire olarak katılmış olmak ve belgelendirmek gerekiyor.

TIKLAYIN

1 Hemşire Alımı Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak, İlk yardım eğitimi almış olmak ve belgelendirmek, Tricell PRP-CGF konusunda deneyimli olmak ve belgelendirmek, Bir yüksek öğrenim kurumu sağlık kuruluşunda en az 2 yıl çalışmış olmak 

1 Sağlık Teknikeri (Anestezi) Alımı Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak, en az 5 yıl ameliyathane anestezi biriminde çalışmış olmak ve belgelendirmek, İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek, Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİLYAD) ve Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu Katılım Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek gerekiyor.

1 Sağlık Teknikeri (Anestezi) Alımı Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak, en az 5 Yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış olmak ve belgelendirmek, Pediatrik Kardiyovasküler cerrahi ameliyatlarında ve Derin Beyin Stimülasyonu ameliyatlarında Anestezi Teknikeri olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek, Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİLYAD) ve Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu Katılım Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek gerekiyor.

1 Eczacı Alımı Eczacılık fakültesi mezunu olmak gerekiyor.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak gerekiyor.

PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLARI

 • Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,
 • Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 1 (bir) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.
 • Eczacı unvanı için, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımak gerekiyor.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?