Yurt ve Pansiyonlarda Sağlıkçı Bulundurma Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı!

Öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonlarında, "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" gereğince 150 öğrenci sayısı kriteri değiştirilerek 250 öğrenci kriteri yapıldı. Sağlık personellerinden hemşire, hemşire yardımcısı, acil tıp teknisyeni veya teknikerlerinin öğrenci yurtlarında görevlendirilmesinde aranan kayıtlı öğrenci sayısı böylece 250 olmuş oldu.

Mevzuat 20.10.2020, 09:14 20.10.2020, 09:21 Güler Sağlam
Yurt ve Pansiyonlarda Sağlıkçı Bulundurma Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı!

2017 yılında yayımlanan "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" geçtiğmiiz günlerde yürürlükten kaldırılmıştı. Bu yönetmelikte, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere barınma hizmetleri sunan bir yurtta hemşire, hemşire yardımcısı, acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesinde aranan kayıtlı öğrenci sayısı 150 idi. 11 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile kayıtlı öğrenci sayısı 250'ye çıkarılmıştır.

Yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekildedir:

Personel

MADDE 29 - (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda elli (elli dahil) öğrenciye kadar bir, yüz (yüz dahil) öğrenciye kadar iki, yüzden fazla öğrenci için en az üç belletici görevlendirilir. Belleticiler, öğretmen olma şartlarını taşıyanlar öncelikli olmak üzere yükseköğretim mezunu olanlar arasından görevlendirilir. Belletici olma şartlarını haiz olan müdür yardımcıları ve yönetim memurları da istemeleri halinde belletici olarak görevlendirilebilir. Ayrıca, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda ise isteğe bağlı olarak rehber öğretmen/psikolojik danışman görevlendirilir. Rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak atanacaklarda Bakanlıkça belirlenen şartlar aranır.

(2) Yönetim memurluğu için yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır.

(3) Kurumlarda; öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir.

(4) Yemek hizmeti veren kurumlarda yemeğin kurumda yapılması halinde aşçılık belgesi olan aşçı ile katı, sıvı ve gaz yakıtlı merkezi kaloriferle ısıtılan kurumlarda yetki belgesi olan personel görevlendirilir. Ayrıca ihtiyaca göre aşçı yardımcısı görevlendirilebilir.

(5) Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş, kurum yönetimine karşı sorumludur. Bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak kurumlarda görevlendirilen personelin bilgileri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu personel en az üç ay süre ile görevlendirilir ve bunların nitelikleri ve şartları sözleşmede belirlenir.

(6) Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilebilir. Kayıtlı öğrenci sayısı iki yüz elli ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunludur.

(7) Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sağlık muayeneleri yıllık olarak yapılır.

(8) Kurum personelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası esaslarına bağlı olarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görevlendirilen personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilir.

(9) Kurumlarda görev alan yönetim memuru ve belleticilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda erkek olması şarttır. Temizlik hizmeti veren görevliler, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda erkek veya kadın olabilir ancak bu görevlilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın olması şarttır.

(10) Kurumlarda görevlendirilecek personelde, bu maddede yer alan şartların dışında aranacak diğer şartlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
14
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?