Üst Kadroya Geçen Memur Yeni Unvanın Maaşını Almaya Ne Zaman Hak Kazanır?

Üst kadroya görevde yükselme sınavı, unvan değişikliği sınavı veya müfettişlik uzmanlık gibi sınavları kazanması sonucunda geçen memur yeni unvanın maaşını ne zaman alabilir?

Mevzuat 07.12.2019, 09:25 07.12.2019, 09:33 Güler Sağlam
Üst Kadroya Geçen Memur Yeni Unvanın Maaşını Almaya Ne Zaman Hak Kazanır?

Üst Kadroya Atanan Memur Yeni Unvanın Maaşını Ne Zaman Alır?

Kamuda görev yapan memurların görevde yükselme sınavı, unvan değişikliği sınavı veya müfettişlik uzmanlık gibi sınavları kazanması durumunda meydana gelen görev  değişikliklerinde bazı memurların maaşları göreve başladığı tarihten itibaren artarken bazı memurların maaşları ise takip eden ayda artmaktadır.

Kurumlarca bazı memurlara başladığı günden itibaren bazı memurlara ise takip eden ay başından itibaren maaş farkı veya yeni unvanın maaşının verilmesi olayını  mevzuat çerçevesinde açıklamaya çalışalım.

Bilindiği üzere 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla açıklamaların yapıldığı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğin (Seri No: 160)

TIKLAYIN

E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar bölümünün 11 inci maddesinin (c) bendinde

"Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değişikliğinde memur, atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren atandığı derecenin aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi,

Ancak 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer haklan atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci maddesinde olduğu gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi," hükmü bulunmaktadır.

Mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere 68 B atamalarında maaş ödenmesi açısından farklı bir uygulama öngörülmüştür. İlgili hükme göre örneğin  memurken sınavla müfettiş yardımcılığına atanan, müdür yardımcısı,müdür v.b göreve atanan  kişinin durumunu değerlendirdiğimizde;

İlgili memur çalışmış olduğu kurumdan ayın 20 sinde ilişiğini keserek ayrılmış olsa daha sonrada yeni atanmış olduğu göreve  ayın 1 inde başlasa takip eden ayın 15 ine kadar geçecek sürede yeni atanmış olduğu kadro  ile memur kadrosu arasında oluşan zam ve tazminat farkını alamayacak, ayın 15 inde yeni atandığı kadronun maaşını alabilecektir.

Ancak ilgili memur yeni görevine   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B Maddesine göre atanmış (Atanma Şartlarını taşımak kaydıyla) ise yeni atanmış olduğu kadronun maaşı ile önceki kadrosunun maaşı arasındaki farkı göreve başladığı günden itibaren alabilecektir.

Yorumlar (0)
0
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?