TUS öğrencilerinin disiplin işlemleri konusunda DPB görüşü

Devlet Personel Başkanlığı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrası ve aynı kanunun 53/A maddesi gereğince disiplin soruşturması başlatılıp başlatılamayacağı hususunda görüş bildirildi. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimlerini görmek üzere üniversitelere görevlendirilen personelin disiplin işlemleri hakkında görüşün detayları haberimizde.

TUS öğrencilerinin disiplin işlemleri konusunda DPB görüşü

Devlet Personel Başkanlığı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrası ve aynı kanunun 53/A maddesi gereğince disiplin soruşturması başlatılıp başlatılamayacağı hususunda görüş bildirildi. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimlerini görmek üzere üniversitelere görevlendirilen personelin disiplin işlemleri hakkında görüşün detayları haberimizde.

Bildiğiniz üzere ilgili personel, kadroları Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kalmak şartıyla Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık eğitimlerini almak üzere üniversitelerde görevlendirilmektedir.

Bu çerçevede görevlendirilen kişiler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrası ve aynı kanunun 53/A maddesi gereğince disiplin soruşturması başlatılıp başlatılamayacağı hususunda verilen görüşte özetle;

1- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi görmek üzere yükseköğretim kurumlarına görevlendirilen personelin Sağlık Bakanlığında veya bu bakanlığın bağlı kuruluşlarında bulunan kadroları ile bağlarının devam ettiği, bu kişilerin her türlü mali ve sosyal haklarının söz konusu Bakanlık veya bağlı kuruluşlarınca 657 sayılı Kanuna tabi kadro unvanları esas alınarak karşılandığı, dolayısıyla devlet memurlarının uymakla yükümlü bulundukları mevzuata riayet etmekle mükellef oldukları; söz konusu kişilerin aynı zamanda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitini öğrencisi oldukları ve bu sıfatla uzmanlık eğitimi programının gereklerine uymak zorunda olduklarının değerlendirildiği,

2- Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi görmek üzere yükseköğretim kurumlarına görevlendirilen personelin uzmanlık eğitimi programı kapsamında işledikleri fiiller hakkında 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem tesis edilebileceği,

TIKLAYIN

3- 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan ilk inceleme ve son soruşturma izni verilmesine ilişkin özel hükmün; yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının "görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlara" ilişkin olduğu, dolayısıyla üniversitelerde esas itibarıyla tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi görmek üzere görevlendirilen ilgililer hakkında bu düzenlemenin uygulanamayacağı,

4- Bu kişiler hakkında devlet memurlarının uymakla yükümlü bulundukları mevzuata aykırı fiil ve hallerin kurumlarca tespit edilmesi halinde ilgililerin kadrolarının bulunduğu kurumların bilgilendirmesi gerektiği, söz konusu fiil ve haller nedeniyle verilecek disiplin cezalarının personelin bağlı bulunduğu kurumlardaki yetkili disiplin amirleri/kurulları tarafından 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri çerçevesinde tesis edilmesi gerektiği,

Mütalaa edilmiştir.

Yavuz Selim KAPLAN/ Memurlar.Net

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2019, 22:31

saglikpersonelihaber.net IOS ve Android Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel haberlerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

SaglikPersonelHaber.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

SaglikPersonelHaber.Net IOS Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

TeleGram Kanalımıza Buradan Üye Ol

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER