Sözleşmeli Personelin Karşılaştığı Sorunların Cevabı!

Sözleşmeli personellerin mevzuat nedeniyle kadrolu personele göre sıklıkla karşılaştığı sorunların cevabını vermeye çalıştık. Sözleşmeli personel ücretsiz izin kullanabilir mi? Sözleşmeli personelin unvan değişikliği nasıl olur? Sözleşmeli personel başka bir ilde geçici görevlendirilebilir mi?

Mevzuat 24.10.2021, 11:59 Zeynep Elmalı
Sözleşmeli Personelin Karşılaştığı Sorunların Cevabı!

Sözleşmeli personel ücretsiz izin kullanabilir mi?

Doğrudan veya özel mevzuatlarındaki hükümler sebebiyle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara da tabi olan personel; eşinin Devlet memuru, askeri personel, akademik personel gibi ayrı personel kanunlarına tabi olması ve sürekli veya en az altı ay süreyle geçici görevle yurtdışına tayin edilmesi durumunda sözleşmesini feshedebilmektedir. Bu şekilde sözleşmesini fesheden sözleşmeli personel eşlerinin yurtdışı görevinin bitiminden itibaren 30 gün içinde yazılı talepte bulunması halinde talep tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarınca önceki pozisyonlarına atanacaktır.

Sonuç olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümlere tabi olduğu dikkate alındığında, eşi yurtdışı teşkilatında sürekli görevle atanan sözleşmeli PERSONELİN sözleşmesini feshedebileceğini, eşinin görev süresi boyunca pozisyonunun saklı kalacağını ve eşinin görev süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunması halinde görevine başlatılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Sözleşmeli personelin unvan değişikliği nasıl olur?

Gençlik ve Spor Bakanlığında 4/B maddesi kapsamında görev yapan yurt yönetim memurunun sosyal çalışmacı pozisyonuna doğrudan idarenin takdiriyle atanması mümkün bulunmamakta olup, atama için; geçerli bir KPSS puanı bulunan ilgilinin kurum tarafından sosyal çalışmacı pozisyonlarına alım için yapılacak ilana başvurması ve sıralamaya girmesi; ayrıca sınav yapılması halinde sınava alınacaklar için yapılacak sıralamaya girmesi, akabinde yapılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir. Aynı şekilde diğer kurumlarca yapılacak alımlara da başvuru yapılması mümkün olup, öğrenim durumu ile ihraz ettiği unvanlara atanmak için sözleşmesini tek taraflı fesheden sözleşmeli personel bir yıl bekleme şartına tabi olmadığından yapılacak sınav sonucunda başarılı olunması halinde farklı bir kurumdaki sosyal çalışmacı pozisyonuna atama yapılmasının mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz.

Sözleşmeli personel başka bir ilde geçici görevlendirilebilir mi?

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

2 Haziran 2005 tarihli 25833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinde Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olma hali hariç, kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmelerde, bir yılda toplam 2 ayın geçilmemesine özen gösterilmesi gerektiği vurgulanmış, 30 Ocak 2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı Genelgede ise, "Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır." ifadelerine yer verilmiştir. Genelge hükümlerinde de azami bir süre öngörülmemiş bir yılda iki aylık sürenin geçilmemesi konusunda özen gösterilmesi gerektiği ifadesiyle yetinilmiştir.

sözleşmeli personel isteği olmasa bile kurumunca başka bir ilde geçici görevlendirilebilecektir. Ancak idari bir işlem olan geçici görevlendirmenin baskı, cezalandırma, mobing amacıyla değil kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde yapılması, görevlendirilecek personelin belirlenmesinde somut kriterler getirilmesi, süre konusunda ise yukarıda yer verdiğimiz Genelge hükümlerine riayet edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Aksi bir durum huzursuzluk sebebi olacak, çalışma barışı bozulacak ve kurumlar hizmet üretmek yerine yargı ve şikayet süreçleriyle uğraşmak zorunda kalacaktır.

Doğum yapan memurun 4/B li eşi ücretsiz izin kullanabilir mi?

Doğum yapan memurun 4/B'li eşinin sözleşmeyi fesih ve iki yıl içinde yeniden dönüş hakkı olup olmadığına gelince, Esasların ek 1. maddesindeki kurgudan feshin doğum yapan sözleşmeli personel tarafından gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Fesih sonrası göreve dönüş için öngörülen iki yıla kadar olan sürenin başlangıç tarihinin "doğum izninin" yani doğum sonrası sekiz haftalık iznin bitiş tarihi olması, doğum izninin de doğum yapan personel tarafından kullanılması, ayrıca ücretli doğum izninin memurlar için analık izni adıyla verilmesi bu görüşümüzü desteklemektedir.

Sonuç olarak, 4/B'li sözleşmeli personelin eşinin doğum yapmasını gerekçe göstererek sözleşmeyi feshetmesi ve ek 1. madde hükmünden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
Gerçekler 1 ay önce
Hemşire bakanlığı yardımcı sağlık personeline 400 tl ekstra zam yaptı hemşire ile doktor maaşı eşitlendi. Ek döneri de tamamen hemşireye verirler yakında .
9
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?