Sağlık Bakanlığı Personeli Tayin Dönemleri! Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin

Sağlık Bakanlığında görevli sağlık personellerinin tayin dönemleri ve sözleşmeli olarak çalışanların eş durumu tayini başta olmak üzere tayin haklarıyla ilgili detayları anlattığımız haberimize hoş geldiniz.

Mevzuat 06.05.2020, 02:24 06.05.2020, 09:01
Sağlık Bakanlığı Personeli Tayin Dönemleri! Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin

Sağlık Bakanlığı kurum içi atama dönemlerinin haricinde tayin dönemlerini belirleyen devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğe dayanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile detay ve usulleri anlatılmıştır. Buna göre yönetmeliği incelediğimizde, Sağlık personelleri Aile Birliği yani eş durumu tayinleri, Sağlık durumu ve Can güvenliği olmak üzere 3 farklı mazerete dayalı tayinle yer değiştirme yapılabilmektedir. Sağlık personeli dışında diğer kamu kurumlarında çalışan memurlarla alakalı mazerete dayanan tayinler yapılabilmekle beraber biz bu makalemizde sağlık personelleri için Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamına giren tayinleri ele alacağız.

3 ÇEŞİT MAZERET TAYİNİ BULUNMAKTADIR!

Eş durumu (aile birliği), sağlık durumu ve can güvenliği tayinleri yani mazerete dayanan bu tayinler için sağlık personelinin bir dilekçe ve ekinde mazeretini belgeleyen evraklarla resmi olarak bağlı olduğu hastane yani idareye başvurusuyla süreç başlar. Yani doğrudan Sağlık Bakanlığına başvuru yapılamaz. Hangi yolla olursa olsun bu kuralı bozan sağlık personelinin dilekçesi kurumuna iade edilir. Tekrarında tenkit yazısına maruz kalabilir. 

DİLEKÇE BAĞLI OLUNAN BAŞHEKİMLİĞE VERİLİR!

Sağlık çalışanı mazeret tayini başvurusunu bağlı olduğu idareye yaptıktan sonra, dilekçesi üst yazı ile İl Sağlık Müdürlüğüne, Müdürlükten Bakanlığa gönderilir. İl içi tayinlerde ise; yine bağlı olduğu Baştabipliğe dilekçe ile başvurduktan sonra dilekçesi İl Sağlık Müdürlüğüne yine üst yazı ile gönderilir. Mazeretin olumlu değerlendirilmesi sonucunda hastane emri değil, İl Müdürlüğü emrine tayini yapılır. Sağlık personeli mevcut kurumundan ayrılış işlemlerini tamamlayarak İl Sağlık Müdürlüğüne başvurur, Müdürlük kendisine uygun birime tayin kararını hazırlar. Dikkat! Atama için münhal kadro bulunmak zorundadır.

TIKLAYIN

MAZERET BELGELERİ HER YIL İLGİLİ İDAREYE VERİLMEK ZORUNDADIR

Öğrenim durumuna istinaden yapılan mazeret tayini gerçekleşen Sağlık Bakanlığı Personeli, öğrenime devam ettiğini belirten belgeyi eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, sağlık ve aile birliği mazereti nedeniyle tayini yapılan personeller ise; mazeretin devam ettiğini gösteren belgeyi her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma vermek zorundadır. Belge teslimi yapmayan personel re’sen eski görev yeri veya yönetmelikte belirlenen kıstaslara göre başka bir ile tayini yapılacağını unutmamalıdır.

MAZERETİ SONA EREN PERSONELİN HAKLARI!

Ayrıca; mazereti sona eren personelin görev aldığı il; 5 ve 6’ncı hizmet bölgesi veya diğer hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda ise; talep etmeleri durumunda bu illerde kalabilirler. Talep etmemeleri durumunda ise; Eski görev yerlerine, ya da 26’ncı madde kapsamında tayin atamaları yapılır. Eğer (SHS) sınıfında tabip kadrosunda görev yapan bir personel ise ve Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mazeret tayini gerçekleştirilmişse, mazeretinin sona ermesinden sonraki ilk DHY kurasıyla ataması yapılır.

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği, Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği ve Öğrenim neneniyle ataması gerçekleştirilen personel atandığı görev yerinde 5 yıl fiilen çalışmışsa 5 yılın sonunda her yıl ve her öğrenim döneminde mazeret belgesini bildirmek zorunda değildir. Çeşitli sebeplerden mazereti 5 yıl içerisinde sona eren ve öğrenim durumu sona eren personel bölge hizmet grubuna göre talebi halinde eski görev yerine dönebilir. Yine Mazereti biten personel 5 yıl fiilen çalışmışsa 5 yılın sonunda bölge hizmet grubuna göre kalabilir.

Yorumlar (0)
13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?