Sağlık Bakanlığı Geçici Görevlendirme Nedir? Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığında geçici görevlendirme hangi mevzuata göre nasıl yapılır? Geçici görevlendirme için ayrı bir yönetmelik var mıdır? Tüm teferruatıyla geçici görevlendirme konusunu ele alıyoruz.

Mevzuat 01.04.2020, 00:58 Güler Sağlam
Sağlık Bakanlığı Geçici Görevlendirme Nedir? Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığında Kurum içi geçici görevlendirmeler, ihtiyaca binaen personel eksikliğinin görüldüğü yerler için hem il içi hemde iller arası şeklinde çoğunlukla re’sen yapılmakta iken, bazen de personelin kendi talebi üzerine yapılmaktadır. Peki geçici görevlendirme nasıl yapılır? 

Geçici görevlendirme nasıl yapılır? Geçici görevlendirme yönetmeliği (Genelgesi - 2014/20) ve geçici görevlendirme süresi hakkında bilgiler vermeye çalıştık.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME GENELGESİ!

Kamuda bazı dönemlerde personel eksikleri özellikli eleman vs. gibi durumlardan dolayı personel görevlendirmesi yapılır. Yapılan geçici görevlendirmeler kurum amirlerinin keyfine göre değil bahsedeceğimiz yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Evet geçici görevlendirme nasıl yapılır? Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re’sen de görevlendirebilir. Re’sen yapılan geçici görevlendirme süresi bir mali yılda iki ayı geçemez.  Genelgeyi indirmek için tıklayınız.

PEKİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEDE Kİ DİĞER HUSUSLAR NELERDİR;

Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen büyük organizasyonlar, kitlesel nüfus hareketleri nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren yerlere geçici görevlendirme yapılabilmektedir.

1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri hâlinde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilmektedir.

Onunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir ile görevlendirilenlerin eşleri ile 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre Bakanlıkta görevlendirilenlerin eşleri, talepleri hâlinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup en az altı ay yurt dışında görevlendirilenlerin eşleri ise eşlerinin görevlendirme süresince talep ettikleri yerlere geçici olarak görevlendirilebilir.

Genel hayatı etkileyen savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personel; en az sekiz haftalık gebe, kendisinin veya birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun beş yaşından küçük olduğunu ya da ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi kaydıyla bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde başvurması hâlinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir.

TIKLAYIN

Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış olanlar, durumlarını 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği ilgili makamlarca verilen tedbir kararıyla belgelendirmeleri halinde, dava süresince talebi halinde anne, baba veya reşit çocuklarının dava açılma tarihinden önce ikamet ettiği veya D veya C hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilenler, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden davanın safahatını gösterir belgeyi alarak çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür.

663 sayılı KHK’nın 42 nci maddesi çerçevesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı veya başhekim olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME DİLEKÇE ÖRNEĞİ için tıklayınız.

Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması hâlinde;

A hizmet grubuna dâhil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin A, B, C ve D hizmet grubu illerine,

B hizmet grubuna dâhil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin B, C ve D hizmet grubu illerine, 

İl içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimlerden düşük olan birimlere geçici görevlendirme yapabilir.

Ancak 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir.

İlgilinin talebi halinde il içinde yapılan geçici görevlendirme ise her seferinde üç ayı ve bir mali yılda toplamda altı ayı geçemez.

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (1)
Sümeyye aydın 6 ay önce
Geçiçi görevlendirilen biri görevlendirildiği kurum tarafından başka bir yere görevlendirilebilinir mi
-1
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?