Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yaptı

Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2019 perşembe tarihli yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe giren değişiklikle, Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişikliğe gitti. Şehir Hastaneleri başhekiminin belirtilen limitler dikkate alınmak suretiyle yetki devrini kapsayan değişikliğin tam metni haberimizde yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yaptı

Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2019 perşembe tarihli yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe giren değişiklikle, Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişikliğe gitti. Şehir Hastaneleri başhekiminin belirtilen limitler dikkate alınmak suretiyle yetki devrini kapsayan değişikliğin tam metni haberimizde yer almaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/5/2017 tarihli ve 30067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ile aynı fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere "ifade eder." ibaresi eklenmiştir.

"ğ) Koordinatör başhekim: Aynı yerleşke içinde birden fazla hastanenin müşterek yönetimini yapan başhekimi,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna "Ayrıca, İl Sağlık Müdürü aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için görevlendirilen koordinatör başhekimin teklifi üzerine koordinatör başhekim yardımcılarına ve/veya İdari ve Mali Hizmetler Müdürüne, 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen limitler dikkate alınmak suretiyle harcama yetkisini devredebilir." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 13:50

saglikpersonelihaber.net IOS ve Android Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel haberlerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

SaglikPersonelHaber.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

SaglikPersonelHaber.Net IOS Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER