Raporluyken Maaş Alınabilir mi?

Yaşadıkları sağlık sorunları yüzünden işe gidemeyen çalışanlar, işe gidemediği günler için maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak ediyor. Bu konuyla ilgili olarak İş Kanununun çalışana tanıdığı haklar var mı? Raporluyken maaş alınabilir mi? Rapor parası nedir? Geçici iş göremezlik ödeneği almak için koşullar ne? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

Mevzuat 21.02.2020, 11:15 24.02.2020, 03:20 Güler Sağlam
Raporluyken Maaş Alınabilir mi?

RAPOR PARASI NEDİR?

Halk arasında rapor parası, rapor ücreti, hastalık parası, istirahat parası, geçici iş göremezlik raporu parası olarak adlandırılan geçici iş görmezlik ödeneği ise iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve annelik dolayısı ile iş yerinde istirahatlı bulunan çalışana, iş erine gitmediği günler için ödenen ücrettir.

GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDEMESİ İÇİN RESMİ RAPOR ŞART

Bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişinin iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve anne olama hallerinde iş yeri hekiminin ya da herhangi bir sağlık kurulunun kararı ile raporlanmış ve bu raporda belirtilmiş istirahat süresince geçici olarak çalışamama haline geçici iş görmezlik denmektedir.
Sosyal sigorta düzenlemeleri açısından; çalışanların sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarının 2 günden sonrası için yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu kapsamdaki devamsızlıklarda işveren tarafından ücret ödenmesi yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu konudaki uygulama iş sözleşmeleriyle belirlenebilmektedir.

ÖDENEK ALMAK İÇİN GEREKEN KOŞULLAR NELER?

TIKLAYIN

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ise geçici iş görmezlik ödeneği şu şekilde açıklanmıştır;

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,

c) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, (1) geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?