Order Olmadan Sözlü Alınan Tıbbi Müdahalenin Hukuki Boyutu Nedir?

Bilindiği üzere tıbbi tedavi ve müdahaleler hekim sorumluluğu altında yapılıyor. Peki talimatı sözle ya da telefonla alan personelin yaptığı tıbbi müdahalenin hukuki boyutu nedir?

Mevzuat 20.03.2021, 20:09 Güler Sağlam
Order Olmadan Sözlü Alınan Tıbbi Müdahalenin Hukuki Boyutu Nedir?

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 8. maddesi gereği telefonla verilen tıbbi müdahale talimatlarının 24 saat içinde yazılı hale getirilmesi zorunludur. Talimat yazılı hale getirilmediği takdirde uygulamayı yapan sağlık personelinin sorumluluğu söz konusu olacaktır. Bu nedenle telefonla alınan talimatın Tebliğ’de belirtilen usul doğrultusunda kayıt altına alınması gerekir.

Bazı hocaların hastaneye kayıtsız hasta yatırarak sağlık personeline tedaviler yaptırdığı ve bunun yazılı hale getirilmediği bilgileri kulağımıza kadar gelmektedir. Hastayı, herhangi bir kayıt açılmadan yatırmak ve tedavi uygulamak çok ciddi bir suçtur. Belki tedavi uyguladığınız hasta bugün ölmedi ama bir gün ölürse mahkeme karşısında, kayıtsız yatışı yapan ve kayıtsız tedaviyi uygulayan personel cezai, hukuk, mesleki ve idari yaptırımdan kurtulamaz. Kaldı ki idari ve mesleki sorumluluk açısından hastada bir zarar meydana gelmesine de gerek dahi bulunmamaktadır. Bu sebeple yatış kaydı olmayan hastaya hiç bir şekilde tedavi uygulanamaz. 

Bu gibi durumlarda, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin, 8. maddesine göre hareket etmek gerekir.

Bu maddede;

İletişim güvenliğinin geliştirilmesi
MADDE 8 – (1) Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi için yapılacak işlemler şunlardır:
a) Hasta bakım ve tedavi sürecinde sözlü/telefon talimatlarının verilmesi ve alınmasında;

1) Sözlü talimatlar, steril girişimler sırasında, tabibin hastanede ya da serviste olmadığı durumlar ile acil olarak ilaç verilmesi gerekli olan durumlarda verilir.

2) Sözlü/telefon talimatının alınması sırasında ilacın ismi, dozu, uygulama şekli ve veriliş sıklığı açık olarak belirtilir.

3) Sözlü/telefon talimatı alınırken önce talimat yazılır, yazılan talimat daha sonra geri okunur ve doğruluğu talimatı veren kişiye onaylatılır, lüzumu halinde verilen ilaç adının kodlama yöntemi ile tekrar edilmesi istenir.

b) Sözlü/telefon talimatlarının kaydında;

1) Talimatı veren tabibin adı ve soyadı, talimatın alındığı tarih ve saat Ek–1’de yer alan Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formuna kaydedilir.
2) Talimatların altına “sözlü talimat” veya “telefon talimatı” olduğu yazılır.
3) Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, sözlü talimatı veren tabip tarafından 24 saat içinde imzalanır ve hasta tabelasına geçirilir.
4) Talimatı veren tabibe 24 saat içinde ulaşılamadığı takdirde Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, hastayı devralan servis tabibi tarafından onaylanır ve hasta tabelasına geçirilir.
5) Telefon talimatları, sağlık kurum veya kuruluşunun santralinde kayıt altına alınır.
6) Kemoterapi ilaçları ve Ek–2’de yer alan yüksek riskli ilaçların uygulanmasında sözlü/telefon talimatı kabul edilmez.

c) Kritik test değerleri ile ilgili işlemlerde; 

1) Her sağlık kurum veya kuruluşu, kendi statüsü ve şartlarına uygun olarak Ek–3’de yer alan formu örnek alarak Acil Olarak Bildirilmesi Gereken Kritik Test Değerleri Formunu oluşturur. Acil olarak bildirilmesi gereken kritik test değerleri, ilgili laboratuar bölümlerinin uzmanı veya sorumluları tarafından, hastanın adı ve soyadı, protokol numarası ve kritik değerdeki testin sonucu ile birlikte, çift nüsha halinde hazırlanan forma yazılır ve zaman geçirilmeden hastanın tabibine ve hemşiresine bildirilir.

2) Telefon ile bildirilen testler geri okuma yöntemi kullanılarak kesinleştirilir.
ç) Kullanılmaması gereken kısaltmaların kapsamı, Ek–4’de yer alan İlaç Uygulamalarında Kullanılmaması Gereken Kısaltmalar Listesi esas alınarak ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenir ve buna göre uygulama yapılır.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (4)
dr 5 ay önce
size ne ya
Sultan 5 ay önce
Bazi doktorlarimiz mukemmel otesi insan Allah onlardan razi olsun bazilarida sizin gibi ukala ne oldum delisi Allah sizide bildigi gibi yapsin bu haberin neresini sindiremedin hangi psikolojiyle gorev yapiyorsun doktor olunca kendini sistemin bir parcasimi sistemin sahibimi goruyorsun.
önceden öyleydi 5 ay önce
• 06.04.2011 tarihli 27897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
değişen bir şey yok 5 ay önce
2011 tarihli yönetmelik 2009 da ki tebliği kaldırmıyor öyle bir madde yok..
33
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?