Öğrenimine Durumuna Göre Alt Düzeyden Memuriyete Başlayanların İntibakı Nasıl Yapılır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memur iken üst öğrenimi bitirenlerin veya memuriyetten ayrıldıktan sonra üst öğrenimi bitirip yeniden memuriyete girenlerin, üst öğrenimleri esas alınarak haklarında intibak işlemi yapılacağına hükmetmiştir.

Mevzuat 25.06.2020, 12:50
Öğrenimine Durumuna Göre Alt Düzeyden Memuriyete Başlayanların İntibakı Nasıl Yapılır?

Devlet memurlarının, memuriyete giriş derece / kademelerinin belirlenmesinde esas alınan öğrenim düzeyinde değişiklik olduğunda, son öğrenim durumlarına göre haklarında intibak işlemi gerçekleştirilir.

657 sayılı Kanunun 36/A-11-d maddesine göre, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirip yeniden memur olanların intibakı; aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilerek bulunacak derece ve kademeye yükseltilmek suretiyle yapılır.

Hakkında intibak işlemi yapılacak olan memurun emsali; aynı üst öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve bu öğrenimi normal süresinde bitirdikten sonra memuriyete giren memurdur.

Daha alt öğrenim düzeyinden memuriyete girenlerin durumu

Mezun oldukları öğrenim düzeyinin daha alt düzeyindeki bir öğrenim düzeyinden sınava girerek Devlet memuriyetine atananların, üst öğrenim mezunu olduklarını gerekçe göstererek intibaklarının yapılmasını talep ettikleri hallerle ilgili olarak, farklı değerlendirmelerin yapıldığına ilişkin karar, görüş veya uygulamalara rastlanmaktadır.

Örneğin, intibak işleminin yapılabilmesi için memuriyete ilk giriş sonrasında üst öğrenimin tamamlanmış olması gerektiği yönünde görüşlerin yanı sıra intibak işleminin yapılmasında üst öğrenimin ne zaman bitirildiğinin öneminin olmadığına ilişkin kararların olduğu da görülmektedir.

TIKLAYIN

Değerlendirmemiz

Memuriyete giriş seviyesinden üst düzeydeki öğrenimi tamamlamış olan memurlardan hangilerinin intibakının yapılacağı, 657 sayılı Kanunda “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak … üst öğrenimi bitirenler, …” denilmek suretiyle belirlenmiştir. 

Buna göre;

**Memuriyette iken üst öğrenimi bitirenler veya memuriyetten ayrıldıktan sonra üst öğrenimi bitirip yeniden memuriyete girenler hakkında intibak işlemi yapılması gerekeceğini,

**Mezun durumda oldukları öğrenim düzeyinin daha alt seviyesindeki bir öğrenim düzeylerinden memuriyete girenler hakkında, memuriyete girmeden önce bitirmiş oldukları üst öğrenimden dolayı intibak işlemi yapılamayacağını,

**Mezun durumda oldukları öğrenim düzeyine göre daha alt bir öğrenim düzeyinden memuriyete girenlerin, memuriyete girmeden önce tamamlamış oldukları üst öğrenimle aynı düzeyde bir öğrenimi memuriyete ilk girişten sonra yeniden tamamlamaları halinde, bu öğrenimlerinden dolayı haklarında intibak işlemi yapılabileceğini düşünmekteyiz.

memurun yeri

Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?