Naklen atamalara güvenlik soruşturması yada arşiv araştırması mı geliyor?

Meclise sunulan teklif içeriğine göre memurların naklen atamalarında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması mevzuatta yerini mi alacak mı?

Mevzuat 29.06.2020, 01:10 29.06.2020, 16:01
Naklen atamalara güvenlik soruşturması yada arşiv araştırması mı geliyor?

Soru: İlk defa ve yeniden atama ne demek oluyor? Kamudan kamuya nakillerde arşiv araştırması olacak mı?

Cevap: Anayasa Mahkemesi tarafından önce 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan sonrasında ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan güvenlik soruşturması yapılması zorunluluğu getiren hükümleri iptal etmesiyle ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla hazırlanan ve TBMM'ye sunulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin kanun teklifine sitemizde yer vermiştik. 

Atama usulleri personel mevzuatımızda isim olarak yer almış ancak açık bir tanıma yer verilmemiştir. Ancak kanunda gösterilen uygulama şekli itibarıyla bir tanıma ulaşmak mümkündür.

En genel anlamıyla atama, usulüne göre oluşturulmuş ve gerekli izinleri alınmış münhal bir kadro veya pozisyonda, mevzuatında belirtilen şartları taşıyan kişilerin yine mevzuatta yetkili kılınmış makamlarca görevlendirilmesidir.

657 sayılı Kanunda geçen atama şekilleri ilk defa atama, yeniden atama, yer değiştirme suretiyle atama, naklen atama, açıktan atama, derece yükselmesi suretiyle atama, açıktan vekil atamadır. Kamu personel mevzuatının temel kanunu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 375 sayılı KHK'da ise ilave olarak süreli atama yer almaktadır.

Günden güne ağırlığı azalsa da kamu istihdamı içinde en büyük ağırlığa sahip olduğu için memuriyet statüsü bakımından tanım yapacak olursak,

İlk defa atama; Geçmişte hiç memuriyet hizmeti bulunmayan bir kişinin memuriyet statüsüne alınmasını,

TIKLAYIN

Yeniden atama; Geçmişte memuriyet hizmeti bulunmakla birlikte çeşitli sebeplerle bu statüden ayrılmış veya emekli olmuş bir kişinin tekrar memuriyet hizmetine alınmasını,

Yer değiştirme suretiyle atama; memurların aynı kurum bünyesinde aynı unvanla farklı şehirlerde görev yapmak üzere atanmasını,

Naklen atama; Memurların hizmetinde kesinti olmaksızın aynı kurumda veya kurumlar arasında aynı veya farklı hizmet sınıfı, derece/unvanlarla atanmasını, 74. madde uygulamasında 657 sayılı Kanuna tabi olmayan, mülga 217 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda bir kadroya dayalı olarak görev yapan kamu görevlilerinin (hakim-savcı, akademik personel) memur kadrolarına atanmasını,

Açıktan atama; ilk defa veya yeniden atanma ile kamuda memuriyet statüsü dışında görev yapmış olup bu görevlerinden ayrılanlardan memuriyete atanma hakkı verilenlerin (hakim-savcı, askeri personel, akademik personel, emekli) atanmasını,

Derece yükselmesi suretiyle atama; Aynı kurumda aynı unvanla üst derecedeki kadrolara atamayı,

Açıktan vekil atama; 657 sayılı Kanunun 86. maddesi kapsamında, 657 sayılı Kanuna tabi bir kadroya memuriyet dışında bir kişinin geçici olarak atanmasını,

ifade etmektedir. Görülebileceği üzere bu tanımlamalarda bir içiçe geçme söz konusudur. Sınırların tam olarak çizilmesi zor olup, uygulamayla çözüm üretilebilen konulardır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin kanun teklifinde yukarıda tanımlamaya çalıştığımız atama usullerinden ilk defa ve yeniden atamaya vurgu yapılmıştır. Teklife göre arşiv araştırması ilk defa veya yeniden memuriyete veya kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacaktır. Arşiv araştırması genel, güvenlik soruşturması ise bazı kadro ve görevler için özel bir yöntem olarak benimsenmiştir. Teklife göre güvenlik soruşturması yapılması gerekli görevler için aynı zamanda arşiv araştırması da yapılacaktır. Teklifte güvenlik soruşturması; ilk defa, yeniden, açıktan veya naklen atanma ayrımı yapılmaksızın belirli görevlere atanacaklar için yapılması zorunlu bir uygulama olarak kurgulanmıştır. Güvenlik soruşturması yapılması gerekli görülen kadro ve görevler için aynı zamanda arşiv araştırmasının da zorulu tutulması gerekli midir? Kanaatimizce ilk defa veya yeniden atanacaklar için hem arşiv araştırması hem de güvenlik soruşturması yapılmasını gerekli görmekle birlikte, kurum içinde veya kurumlar arasında naklen atanacak kişi için yeniden arşiv araştırması yapılmasının ilave yazışma ve bürokrasiye yol açacağı için gerekli olmadığını belirtmek isteriz.

Sonuç olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına dair kanun teklifine göre, güvenlik soruşturması yapılması gerekli olmayan kadro ve görevler bakımından, kamu görevlilerinin görevlerinin devamı süresince kurum içinde ya da kurumlar arasında görev yeri, unvan veya statülerinin değişmesi sonucunu doğuran atamaların arşiv araştırması kapsamına alınmadığını değerlendirmekteyiz. Ancak teklif, güvenlik soruşturması yapılması gerekli kadro ve görevler bakımından atama usulü ayrımı yapmaksızın arşiv araştırması yapılmasını da zorunlu tutmaktadır.

Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net
Yorumlar (1)
Kemal kalender 4 ay önce
Sürekli içi yada KHK ile sürekli işçi kadrosuna alınmış biri memur kadrosuna geçirilirse nasıl bir atama türü olur?
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?