Memurun Yıl Sonu Aldığı Sağlık Raporu Hangi Yıla Sayılır

Memurun Yıl Sonu Aldığı Sağlık Raporu Hangi Yıla Sayılır memurun sene sonunda almış olduğu sağlık raporunun ertesi yıla geçen kısmı hangi döneme sayılır

Mevzuat 22.06.2020, 15:46
Memurun Yıl Sonu Aldığı Sağlık Raporu Hangi Yıla Sayılır

Memurun Yıl Sonu Aldığı Sağlık Raporu Hangi Yıla Sayılır

Memur olarak görev yapanların hastalanmaları halinde sağlık kurum ve kuruşlarından alacakları sağlık raporlarına ilişkin olarak yapılacak iş ve işlemler Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.İlgili yönetmeliğe göre devlet memurları yıl içinde tek hekimden alacakları sağlık raporunun süresi 40 gün ile sınırlıdır.İlgili yılda tek hekimden alınan raporların 40 günü geçecek şekilde aldıkları raporların geçerli sayılması bu raporların resmi sağlık kurullarınca onaylanmasına bağlanmıştır.Bu nedenle memurun yıl içinde almış olduğu raporların toplam gün sayısının belirlenmesi memur açısından önem arz etmektedir.Toplamda 40 günü geçen raporların resmi sağlık kurumlarınca onaylanmaması halinde memurun sağlık raporu hastalık iznine çevrilmeyecek ve memur işe gelmediği için çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilecektir.

TIKLAYIN

Bilindiği üzere, mezkur Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında "Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir." hükmü yer almaktadır.

İlgili hükme göre memurların alacakları sağlık raporlarında yıl kavramının hangi dönemi kapsayacağı önem arz etmektedir.Yönetmelik maddesinde geçen bir takvim yılı 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri de dahil olmak bu süre arasında geçen günleri kapsamaktadır.

 Devlet memurunun yılın sonunu ve izleyen yılın başını kapsayan tek hekim raporu alınması durumunda 31 Aralık tarihi ve bu tarihten önceki rapor sürelerinin içinde bulunulan yılda alınmış olarak değerlendirilmesi , 1 Ocak ve bu tarihten sonraki rapor sürelerinin ise takip eden yıla ait olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?