Memurların İkinci Görev Ve İkinci Görev Aylığı Alması!

Devlet memurlarının bir kadroya bağlı olarak ve sadece bir görev yürütmeleri kural olmakla birlikte, bu kuralın istisnalarından birisi de “ikinci görev” düzenlemesidir.Memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda ücretli olarak ikinci görev verilmesi, bazı istisnai hallerde mümkün olabilmektedir. Ancak, asıl görevlerinin yanında birden fazla ikinci görev verilen memurlara, ikinci görevlerden sadece birisi için ödeme yapılabilmektedir.

Mevzuat 19.02.2020, 08:23 Güler Sağlam
Memurların İkinci Görev Ve İkinci Görev Aylığı Alması!

Memura verilebilecek olan ikinci görevler

Devlet memurlarına esas görevlerinin yanı sıra;

-İl ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri (bu görevler tabiplere veriliyor) ikinci görev olarak verilebilir.

-Baştabiplik (bu görev tabiplere verilirken, diş hekimlerine ve veterinerlere de meslekleri ile ilgili baştabiplik görevleri verilebiliyor) ikinci görev olarak verilebilir.

-Baştabip yardımcılığı (bu görev; tabiplere, diş hekimlerine ve eczacılara verilebilir) ikinci görev olarak verilebilir.

-Okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı (bu görevler öğretmenlere verilebilir) ikinci görev olarak verilebilir.

-Kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile adli tıp kurumu uzmanlıkları ikinci görev olarak verilebilir.

-Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde il belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetler ikinci görev olarak verilebilir.

-Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler ikinci görev olarak verilebilir.

İkinci görevden dolayı memura yapılacak ödeme

İkinci görev verilen memurlardan bazılarına “ikinci görev aylığı” ve “yan ödemelerin farkı” ödenirken, bazılarına ise sadece “yan ödemelerin farkı” ödenir.

TIKLAYIN

Öte yandan, ikinci görev aylığının ödenebilmesi için, ikinci görev olarak verilmesi yasak olmayan boş bir kadroya ait (bazı görevlerde kadro şartı aranmamaktadır) görevin verilmiş olması gerekir.

   a-İkinci görevde aylık

Devlet memurlarına ikinci görev aylığı ödenebilmesi için, ikinci görevin boş bir kadroya (sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı görevleri için boş kadro şartı aranmıyor) verilmiş olması gerekir.

Kendilerine ikinci görev verilen memura, esas aylığının dışında; verilen ikinci görevin kadro derecesinin ilk kademe aylığının (gösterge + ek gösterge) üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir. Ancak, sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütenlere, burada kadro şartı aranmadığından, asıl görevlerinde almakta oldukları aylığın (gösterge + ek gösterge) üçte ikisi ayrıca ikinci görev aylığı olarak ödenir.

   b-İkinci görevde yan ödeme

İkinci görev verilen memurlara, her iki göreve ait aynı cins yan ödemelerin (zamlardan) miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki yan ödemeler esas alınarak ödeme de yapılır.

   c-İkinci görevde diğer ödemeler

İkinci görev verilen memura, yukarıda belirtilenler dışında tazminat, tazminat farkı, ek ödeme ve ek ödeme farkı gibi ödemeler yapılmaz.

Öğretmenlerin okul idareciliği

Öğretmenlere okul müdürlüğü veya okul müdür yardımcılığı görevleri ikinci görev olarak verilebiliyor.

Ancak söz konusu görevlerin kadroya dayalı görevler olmaması ve bu görevlerin ikinci görev aylığı ödenmesinde kadro şartı aranmayan görevlerden olmaması nedeniyle, okul müdürlüğü veya okul müdür yardımcılığı görevini ikinci görev olarak yürüten öğretmenlere ikinci görev aylığı ödenmemektedir.

Öte yandan, müdür veya müdür yardımcılığı görevleri ikinci görev olarak verilen öğretmenlerin aylık maaş ödemesinde, haklarında geçerli olan yan ödemeler yerine, ikinci görev olarak yürüttükleri göreve ilişkin (daha yüksek olan) yan ödemeler esas alınmaktadır.

Yorumlar (0)
-1
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?