Memurların Covid-19 Rapor Süreleri Yıllık 40 Günlük Rapor Hakkını Etkiliyor mu?

Kovid-19 temaslısı olan memurlara aile hekimleri tarafından verilen rapor süreleri yıllık rapor süresi olan 40 günlük süreye dahil mi?

Mevzuat 02.10.2020, 11:24 Güler Sağlam
Memurların Covid-19 Rapor Süreleri Yıllık 40 Günlük Rapor Hakkını Etkiliyor mu?

Yönetmelikte ayrıca bir düzenleme yer almadığı için, CKovid-19 temaslısı olanlara verilen 10+4 günlük raporlar zami 40 günlük süreye dahil midir?

Soru: Merhaba, Memurlara COVİD-19 kapsamında aile hekimlerince 10 artı 4 gün şeklinde temaslı olduklarına dair bir rapor veriliyor. Raporda ŞÜPHELİ HASTALIKLAR VE DURUMLAR IÇIN DİĞER GÖZLEM şeklinde tanı yer alıyor. Verilen bu rapor tek hekim tarafından verilebilecek toplam rapor süresi olan 40 gün kapsamındadır? Aile hekimleri dahil olmadığını söylüyor.

Cevap: Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 12. maddesi gereğince, sağlık kurulu raporları, kanser, verem gibi uzun süreli tedavi gösteren hastalıklar ve hastanede yatılan süreler hariç olmak üzere, bir takvim yılında kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenmektedir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin dört, altı ve yedinci fıkralarında, "(4) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.

(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

TIKLAYIN

(7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir." hükümleri yer almaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 4/a kapsamındaki sigortalılar hakkında verilecek istirahat raporları için de benzer bir durum söz konusudur. Yönetmeliğin 39/2 maddesinde, ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebileceği hükme bağlanmıştır. İlgili Yönetmelikte bir değişiklik yapılmamakla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs tedbirleri kapsamında, Z03.8- Şüpheli Hastalıklar ve Durumlar İçin Diğer Gözlem" ve "Z03.0-- Şüpheli Hastalık veya Durum İçin Gözlem, Tanımlanmamış tanılarında tek hekim tarafından 10 güne kadar rapor verme süresinin 14 güne çıkarıldığını açıklamıştır.

Diğer taraftan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu ise "Temaslı ya da pozitif vakalar evde izolasyonda oldukları zaman çalışacak mı çalışmayacak mı sorusu soruluyor. Bu kişilerin sistemimizde kaydı temaslı olarak alınmışsa, otomatik olarak o süre boyunca, bu da 10 gün, bazen 14 gün oluyor, çalıştığınız yerde izinli sayılacağınız anlamına geliyor. İşçi olsun memur olsun fark etmiyor. Özel sektörde de geçerli, kamu sektöründe de geçerli bu." ifadelerini kullanarak sistemde temaslı olarak kaydı bulunanların idari izinli sayıldığını belirtmiştir.

iğer taraftan Gaziantep Valiliği, Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarıyla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın 14 gün idari izinli sayılmasına karar vermiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürünün ifadesine göre tüm ülke genelinde rapor almaksızın idari izinli sayılan Kovid-19 temaslısı olan kamu görevlileri, Gaziantepte il valiliği kararıyla idari izinli sayılmakta, diğer taraftan bu kişilere aile hekimleri tarafından aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi yukarıda yer verdiğimiz Yönetmelik hükmüne uygun olarak 10 artı 4 gün rapor verilmektedir. Bu konuda tam bir uygulama birliği olmadığı anlaşılıyor.

Sonuç olarak, aile hekimleri tarafından Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen raporların tek hekim raporu olması karşısında Z03.8 Kodlu ŞÜPHELİ HASTALIKLAR VE DURUMLAR IÇIN DİĞER GÖZLEM tanısıyla verilen raporların da tek hekimlerce bir yılda verilebilecek azami 40 günlük rapor süresine dahil olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu bağlamda, 10+ gün olarak verilen rapoların, bir yılda verilebilecek azami 40 günlük rapor süresine dahil olmaması için yönetmeliğe bir geçici madde konulmasında fayda bulunmaktadır.

Yorumlar (0)
-6
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?