Memura Verilecek Disiplin Cezasında Kasıt Unsuru Nasıl Belirlenir ?

657 sayılı yasada memurun kasten işlenmiş olduğu suçlarda daha ağır cezalar öngörülmüştür. Kasten işlenen suçlarda aranan şartlar Danıştay kararları ile açıklığa kavuşturulmuştur.

Mevzuat 09.12.2019, 17:04 09.12.2019, 17:09 Güler Sağlam
Memura Verilecek Disiplin Cezasında Kasıt Unsuru Nasıl Belirlenir ?

Memura verilecek disiplin cezasında kasıt unsuru nasıl belirlenir ? 657 sayılı yasayanın 125 . maddesinde memurlara verilecek olan disiplin cezalarında memurun ilgili fiili kasten işlemesi halinde daha ağır cezalar verilebilmektedir. Aynı fiilin kayıtsız kalınarak yani ihmalen yapılmamış ise uyarma kusurlu olarak yapılmamış ise kınama kasten yapılmamış ise aylıktan kesme cezası verilebilmektedir. Bunun için ceza verilirken ihmal, kusur ve kasıt kavramlarının değerlendirilmesinin iyi yapılması gerekmektedir. Daha önceki yıllarda verilmiş olan bir danıştay kararında memur disiplin hukuku açısından kasten işlenmiş sayılacak bir fiilde olması gereken şartlar güzel bir şekilde açıklanmıştır.

DANIŞTAY 12. DAİRE
Esas No : 2016 / 2607

TIKLAYIN

Karar No : 2016 / 4688
Karar Tarihi : 24.10.2016

"Kasıt unsurunun varlığının kabulü için isnat olunan eylemin fail tarafından bilerek ve istenilerek işlenilmiş olması ve ayrıca failin, eylemin sonuçlarını bilmesi ( öngörmesi ) ve istemesi gerekmektedir. Kasıt unsuru ortaya konulurken, olay öncesi, olay sırası ve olay sonrası davranışlar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Kastın varlığının tespiti için; kişinin durumu ( ortaya çıkan netice hakkında sorumluluk sahibi olup olmadığı, ortaya çıkan neticeyi bilebilecek durumda olup olmadığı, statüsü ve statüden kaynaklanan yükümlülükleri ), olayın gelişimi ( netice öncesi ve sonrası, neticenin devam ettiği süreç ) , davranış ve davranışın ortaya çıkış şekli ( talimatla süreci yönlendirme, neticenin ortaya çıkmasına göz yumma, yapması gereken davranışları yapmama veya neticeyi ortaya çıkaran davranışta ısrar ) ve ortaya çıkan neticenin ( eylemin etkilerinin boyutu, neticenin ortadan kalkması için gayret gösterilip gösterilmediği, süreç içerisinde eylemin etkilerinin ağırlaşarak devam etmesi ) birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir."
 

Yorumlar (0)
0
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?