Memur Ölüm Yardımı Ödeneği Dilekçe Örneği Word!

Memurların ölüm yardımı almak için kurumlarına verecekleri word'de hazırlanmış örnek dilekçe. Memur Ölüm Yardımı Ödeneği Dilekçe Örneği.

Memur Ölüm Yardımı Ödeneği Dilekçe Örneği Word!

Memur Ölüm Yardımı Ödeneği Dilekçe Örneği

Ölüm Yardımı Ödeneği Dilekçe Örneği indir

..........................................Müdürlüğüne/Başkanlığına

…../…../20…… tarihinde Eşimin/Çocuğumun vefat ettiğini beyan eder, gerekli yardımın yapılarak, ………….. Bankası ……………………………………. nolu hesabıma aktarılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı:…

Sicil No:

TC Kimlik No:

EKLER:

1-Ölüm belgesi (2 Adet)

2-Veraset intikal belgesi (2 Adet)

3-Nüfus kayıt örneği (2 Adet)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER