Mazeret İzni Alan Memur Yol İzni Kullanabilir mi?

Mazeret İzni Alan Memur Yol İzni Kullanabilir mi? analık babalık doğum ölüm v.b mazeret izinlerinde memura yol izni verilir mi, mazeret izni alan memurun yol izin hakkı

Mevzuat 06.08.2020, 15:13
Mazeret İzni Alan Memur Yol İzni Kullanabilir mi?

Mazeret İzni Alan Memur Yol İzni Kullanabilir mi?

Bilindiği üzere devlet memurlarının 657 sayılı kanununun ilgili maddelerinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde mazeret izni alma hakları bulunmaktadır.Bu mazeret izinlerinden doğum,ölüm evlilik v.b sebeplere bağlı olan izinlerin verilmesinde amirin takdir hakkı bulunmamakta ve usulüne uygun olarak iznin bağlandığı olayın vukuu bulması halinde ilgili iznin memurlara verilmesi gerekmektedir.Bunun yanında ise olaya bağlı mazeret izinleri haricinde memurun amirinin uygun bulması halinde 10+10 gün olmak üzere kullanabileceği mazeret iznide bulunmaktadır.Memurun kullanabileceği bu mazeret iznin ikinci 10 günlük süresi memurun yıllık izninden mahsup edilmesi gerekmektedir.

Memurlar arasında merak edilen konulardan biriside memurun analık,babalık,evlilik veya ölüm nedeniyle kullanacağı mazeret izinlerini kullanırken yol izni alıp alamayacağı hususunda yaşanmaktadır.

TIKLAYIN

657 sayılı yasanın mazeret izinlerinin anlatıldığı maddelerde mazeret izninde yol iznine ilişkin bir ibarenin olmadığı görülecektir.

657 sayılı yasada yol iznine ilişkin açıklamalar ilgili kanunun  ''Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde yapılmıştır.İlgili kanununa göre , ''Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.'' hükmü, "Yıllık izinlerin kullanışı" başlıklı 103 üncü maddesinde, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere memurun yıllık izin haricinde yol izni olmadığı anlaşılmaktadır.Bu nedenle memurların yılllık izin harcinde yol izni kullanması mümkün değildir.

Yorumlar (0)
10
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?