PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Maliye Bakanlığı Sürekli İşçi Yemek ve Harcırah Görüş Yazısı Yayınladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşerondan kadroya geçen 696 KHK kapsamında kamu kurumlarında görev yapan sürekli işçilerin yemek ücretinin yanı sıra geçici olarak başka bir yere görevlendirilmeleri durumunda geçici görev yolluğu harcırah ödemesinin yapılıp yapılamayacağına dair görüş yazısı yayınladı.

Mevzuat 08.05.2022, 15:49 08.05.2022, 16:51 Cansu Polat
Maliye Bakanlığı Sürekli İşçi Yemek ve Harcırah Görüş Yazısı Yayınladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınladığı yazıda konuyla ilgili mevzuatları hatırlattıktan sonra; geçici görev yolu ödemesinin memur veya hizmetlinin bir görevin ifa edilmesi amacı ile geçici statüde başka bir yere görevlendirilmesi sonrası asli görev yerinde yapmak zorunda olmadığı yeme ve yatma ücretleri ile taşıt giderleri gibi bazı zorunlu giderlerine karşılık ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

Bakanlık yazısında mevzuata atıfta bulunarak, “başka bir yere gönderilenlere” ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeden kastedilenin, geçici görev yoğunluğunun ödenebilmesi için memur veya hizmetlilerin geçici görevle memuriyet mahalleri dışında bir başka yerde gönderilmesi gerektiğinin vurgulanması oldu.

İşte O Yazı:

“İlgi  yazınızda,  Kurumunuzda  hizmet  alımı  yoluyla  görev  yapmakta  iken,  696  sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname  ile  sürekli  işçi  kadrolarına  geçirilen  personelin  mali  ve  özlük  haklarının belirlendiği  toplu  iş  sözleşmesinde  yer  alan  düzenleme  ile  fiili  çalışmasına  bağlı  olarak  yemek  ücreti ödendiği,  Kurumunuz  tarafından  geçici  olarak  başka  yere  görevlendirilen  söz  konusu  personele  aynı zamanda  geçici  görev  yolluğu  ödemesi  yapılıp  yapılmayacağı  konusunda  Bakanlığımız  görüşü  talep edilmektedir. Bilindiği  üzere,  6245  sayılı  Harcırah  Kanununun "Harcırah verilecek kimseler"  başlıklı  4  üncü maddesinin  birinci  fıkrasının  (1)  numaralı  bendinde, "Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertleri ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlar" harcırah verilecek kişiler arasında sayılmış, "Tarifler" başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde de hizmetli; " Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler"  olarak tanımlanmıştır.

Öte  yandan,  anılan  Kanunun  14  üncü  maddesinde,  kurumlara  ait  bir  vazifenin  yapılması amacıyla geçici olarak yurtiçinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu olarak yol gideri ve gündelik verileceği hükme bağlanmıştır. Bu  hükme  göre,  geçici  görev  yolluğu memur  veya  hizmetlinin  bir  görevin  yapılması  amacıyla  "geçici"  olarak  başka  bir  yere  gönderilmesi  nedeniyle,  asli  görev  yerinde  yapmak  zorunda  olmadığı yeme ve yatma ücretleri ile taşıt giderleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık verilmektedir.

Diğer  taraftan,  söz  konusu  hükümde  yer  alan  başka  bir  yere  gönderilenlere  ifadesinden  de anlaşılacağı üzere, geçici görev  yolluğunun ödenebilmesi için memur  veya hizmetlilerin geçici görevle memuriyet mahalli dışında başka bir yere kurumlarca gönderilmesi gerekmektedir. Yukarıda  belirtilen  mevzuat  hükümlerinden  ve  yapılan  açıklamalardan  da  anlaşılacağı  üzere, harcırah  ile  yemek  ve  yol  yardımının  dayanakları  farklı  olduğundan  her  iki  ödemenin  ayrı  ayrı değerlendirilmesi gerekmekte olup, Harcırah Kanununda da, memuriyet mahalli dışında bir yere geçici görevle  gönderilenlere,  ilgili  mevzuatı  veya  toplu  iş  sözleşmeleri  uyarınca  yemek  yardımı  yapılması halinde gündelik ödenmeyeceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu  itibarla,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  4  üncü  maddesinin  (D)  fıkrasında  belirtilen sürekli  işçilerin memuriyet mahalli  dışında  bir  yere  geçici  görevle  gönderilmeleri  halinde,  söz  konusu personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunun 39 ve 42 nci maddeleri göz önüne bulundurularak, müstahak oldukları harcırahın ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.”

Yorumlar (5)
Adalet 2 hafta önce
KPPS bir yana, kuraya bile girmeden bedavadan kadro verilen taşeronlara olan ilginin sebebi nedir. TYP.lilere, mevsimlik işçilere, KPSS kapılarında kadro bekleyen/beklemeyen yüzbinlerce işsiz insanımıza neden bu ilgi/alaka yoktur.
Adalet 2 hafta önce
"Adalet işci içindir" rumuzluya cevaptır. Yazdıklarım; ağlamak değil, haksızlığa sessiz kalmamaktır. İşine gelmeyen doğruları okuyunca, beddua etmek de nedir. Bedduan geri dönsün ve Allah senin belanı versin.
Adalet işci içindir 2 hafta önce
Yeter be ne ağladın arkadaş taşerondayken neler yaptıklarını bir biz birde Allah biliyor bir kıçı kırık kadro verdiler diye ne yaygara yaptınız Allah belanızı versin
Adalet; sadece işçiler için değil, herkes içindir. 2 hafta önce
Ülkede sadece torpilliler yaşamıyor. Garibanlar da yaşıyor. İşsizler, TYP.liler, KPSS.den (hademe, hizmetli, hastabakıcı kadroları dahil) atanmayı bekleyenler, ... Fabrika ortamını bilmeyen ve mağduriyet edebiyatı yapan torpilliler var. Kamuya personel alımları; merkezi sınavla yapılmalı ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Herkese, yaptığı işe göre (hak ettiği kadar) ödeme yapılmalıdır. Adalet; bunu gerektirir.
Adalet 2 hafta önce
Taşerondan kadroya geçenler kadar saglık mem. Ebenin değeri varmı acep. Böyle kadroya geçişler varsa neden kpss var. Neden öysm var.
13
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?