PERSONEL SAĞLIĞIN Whatsapp Haber Kanalı İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Kurumlar Arasında Giyim Yardımı Adaletsizliği: 12 Bin Lira Alan da Var, Sağlıkçı Gibi 38 Lira Alan da Var!

KİT'ler arasında bile giyim yardımı tutarında farklılıklar bulunuyor. Örneğin, DHMİ çalışanlarının 16 Bin TL, DSİ'de 10 Bin TL giyim yardımı ödendiği biliniyor.

Mevzuat 06.10.2022, 02:03 06.10.2022, 12:58
Kurumlar Arasında Giyim Yardımı Adaletsizliği: 12 Bin Lira Alan da Var, Sağlıkçı Gibi 38 Lira Alan da Var!

Sosyal medya'da Diğer Kamu Kurumları Giyim Yardımları başlığı ile dolaşımda olan paylaşıma göre sağlık çalışanlarının aldığı düşük giyim yardımı tutarları yeniden gündeme geldi.

Diğer Kamu Kurumları Giyim Yardımları başlıklı paylaşıma göre;

  • Tapu ve Kadastro çalışanları 7 Bin 500 TL,
  • DSİ çalışanları 10 Bin TL,
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışanları 12 Bin TL,
  • DHMİ çalışanları 16 Bin TL
  • ETİ Taşra çalışanı Mühendis 10.221,72 TL
  • TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) 10.100 TL+KDV
  • EÜAŞ (Elektrik Üretim Ananim Şirketi) KDV dahil en düşük 10.747 TL, En yüksek 10.908 TL

tutarlarında giyim yardımı ücreti aldıkları paylaşılıyor.

Sağlık personeline ise giyim yardımı olarak sadece 38 TL yattı. Evet, yanlış okumadınız. Sadece 38 TL giyim yardımı banka hesabına aktarıldı. Detaylar için "Sağlık Personeline Giysi Yardımı 38 TL Yattı! Bu Paraya Ne Alınır?" başlıklı haberimize TIKLAYABİLİRSİNİZ.

Düşük tutarda yatan giyim yardımları karşısında sağlık personeli örneğin bir Hemşire; 1 takım alt üst forma almak iste ortalama 359 TL. Sadece üst forma almak istese 219 lira. Verilen 38 TL'ye çoğu sağlıkçı sadece 1 çift çorap alabilmektedir. Peki bu adaletsizliğin kaynağı ne? Detaylar haberimizde..

Devlet memurlarına yapılacak giyecek yardımı 657 sayılı Kanun'un 211. maddesine dayalı olarak yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre giyecek yardımının bir kısmı ayni olarak verilirken çoğunluğu ise nakden ödenmektedir. Ancak bu kapsamdaki yardımdan sözleşmeli personel yararlanamamaktadır.


Giyecek Yardımı 2022 Ne Kadar? - TIKLAYINIZ.


399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33. maddesinin ikinci fıkrasında, "İşin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak verilebilir. Ancak bu yardımlar hiçbir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz." denilmektedir. Bu maddeye göre sözleşmeli KİT personeline verilecek giyim eşyasının mülkiyeti personele değil kuruluşa ait olmaktadır.

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak halihazırda uygulanmakta olan 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal hakları içeren bölümünün 24. maddesinde, "657 sayılı Kanun veya diğer personel kanunlarına göre giyecek yardımından yararlanan kamu görevlileri hariç olmak üzere, kurumun ilgili mevzuatında personeline ayni olarak verilmesi öngörülen giyim yardımından resmi kıyafetler ile hizmetin gereği olarak iş yerlerinde görev esnasında giyilmesi zorunlu olan giyim eşyaları dışında kalanlar için ayni olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi ödeme de yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde belirli birim ve hizmetlerde görev yapan personele ayni olarak koruyucu giyim yardımı verilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Örneğin, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu; Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu, Ulaştırma Hizmet Kolu ve Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Kolu kapsamına giren kurumlarda görev yapan personele ilgili kurum ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenen giyim malzemelerinin ayni olarak verilmesini teminen kurumlarca ihaleye çıkılmakta ve uygun teklif veren firma tarafından personele alışveriş kartları verilerek personelin bu yardımdan yararlanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda örneğin DSİ personeline 12 Bin TL tutarında alışveriş yapma imkanı sağlanmıştır.

Bazı kurumlarda bakan ve bakan yardımcıları da yararlanmaktadır

İlgili kurum ve yetkili sendika tarafından belirleme yapıldığı için giyim yardımından yararlanacak personelin kapsamı çok geniş tutulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan ve Bakan yardımcıları dahil neredeyse tüm personel bu yardımdan yararlanmaktadır.

Toplu sözleşmeler ile kurumlar arasında dengesizlik oluşuyor

Toplu sözleşmeler ile elde edilen giyim yardımı kurumlar arasında da dengesizliğe yol açmıştır. Bu konudaki suistimallerin önlenmesi amacıyla 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde konu ele alınmış ve bir düzene kavuşturulmaya çalışılmıştır. Genelgenin "Personel Giderleri" başlıklı bölümünde koruyucu giyim ve donanım malzemelerinin 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak ayni şekilde verileceği, bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacağı ve nakdi bir ödemede bulunulmayacağı hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak, bazı Bakanlık, kurum veya kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan personele 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla koruyucu giyim yardımı yapılması kararlaştırılmış olup, bu yardımın tutarı 12 BİN TL'ye kadar çıkmaktadır. Hakem Kurulu Kararında koruyucu giyim yardımı verilmesi öngörülen kurumlar dışında diğer kurumlarda görev yapan personele ise ancak tabi oldukları mevzuatta belirlenen düşük tutarlı giyecek yardımı verilebilmektedir. Giyecek yardımı uygulamasındaki farklılığın kaynağı bu olup, önümüzdeki dönemde 2021/14 sayılı Genelge uyarınca bu konuda daha dar kapsamlı ve kontrollü bir uygulama olacağını değerlendirmekteyiz.

Yorumlar (10)
Sağlıkçı 2 ay önce
Çok güzel hazırlanmış bir çalışma. Siz'i tebrik ediyorum. Bundan sorumlu olanların yatacak yeri yok. Hakkımızı da helal etmiyoruz.
Emrah 2 ay önce
Sendikaların hep kulak arkası yaptıkları soruna güzel el atmışsınız tebrikler.
Hemşire sağlık personeli 2 ay önce
38 liraya yatımın siparişini verdim ama hususi jetimi alamıyorum çok mağdurum çok.
Hemsire 2 ay önce
38 tl 1 paket büsküvı alınmıyor
MAVİ KOD 2 ay önce
Enflasyon Sağlık Bakanlığına hiç uğramadı zaten. Bu paraya bırak sabo terlik, tuvalet terliği bile alınmaz.
Biyolog 2 ay önce
Evet bana da tam olarak 38 tl yattı şaka gibi, burda 38 tlye çorap bile alamıyorum şimdi soru şu bu parayı ne diye hesabıma gönderdiniz, "gönderdik" "veriyoruz" demek için mi ?
Neden 2 ay önce
Trt personelinin giyim yardimini merak ediyorum!!!
Sağlıkçı 2 ay önce
38 tl giyim yardımı şaka gibi galiba dalga geçiyor lar
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın