Kamu Personelinin Analık İzniyle İlgili Tüm Bilgiler

3 haftaya kadar çalışan memur kanuni izin kullanabilir mi?, memur erken doğum yaparsa analık izni, kullanımıdoğum beklenen tarihten sonra gerçekleşirse analık izni nasıl uygulanır?

Mevzuat 02.03.2019, 09:13 02.03.2019, 09:13
Kamu Personelinin Analık İzniyle İlgili Tüm Bilgiler

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde memurlarda ve kamu personellerinde doğum öncesi ve doğum sonrası kullanılalan izinleri ele almış ve genel manada açıklamıştık. Bu haberimizde ise memurlarda analık izni ana başlığını ele alacağız ve aklıda soru işareti bırakmayacak şekilde detaylandıracağız.

MEMURLAR DA VE KAMU PERSONELİNDE ANALIK İZNİ

Analık İzni hakkına,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun da yer verilmektedir. İlgili Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında,

 “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.…” hükmüne  yer verilmiştir.

ANALIK İZNİ KAÇ GÜN

Memurlarda Analık izni; doğum tarihinden önce sekiz ve doğum yapmasından sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftadır. Eğer çoğul gebelik söz konusu ise; doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki haftalık bir süre daha ilave edilecektir. Böylece, çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni süresi on haftadır.

ANALIK İZNİ NASIL KULLANILIR?

Kadın memurun ölümü dışında, analık izni sadece kadın memur tarafından kullanılmaktadır. Bazı kişilerin aklına analık izni bölünebilir mi? Gibi sorular gelebilir. Cevabını hemen verelim. Maalesef analık izni tek parça kullanılır bölünemez.

Memurlar; eğer çalışmaya uygun olduğunu hekim raporu ile belgelendirebilirse, kendi istemesi halinde beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabilir. Peki memurun çalışmaya uygun olduğunu belirten doktor raporu ne zaman kadar kuruma verilmek zorundadır? Hemen buna da yanıt verelim. Memur çalışabilir raporunu doğum öncesi analık izin süresinin başlangıcında Kuruma iletmesi zorunludur.

Memurun Doğum Öncesi 3 haftaya kadar çalışabileceğini belgeleyen raporun Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli veya sözleşmesiz bir sağlık hizmeti sunucusundan alınması gerekmektedir.

Memurun sadece tabip raporuna dayanarak doğumdan önce Kurumunda fiilen çalıştığı süreler (tekil gebeliklerde azami beş hafta, çoğul gebeliklerde azami yedi hafta)  doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden bu süre içinde Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenmeyecektir.

3 HAFTAYA KADAR ÇALIŞAN MEMUR KANUNİ İZİN KULLANABİLİR Mİ?

Tahmini doğum tarihinden önce 3 hafta kurumda çalışacağını belgeleyen memur;  bu süre içerisinde rapor, yıllık izin, mazeret izni alabilir mi? Sorusunun cevabı ise şudur. Doğumdan önce 3 hafta kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan memurun bu süre içinde kanuni izinlerini hastalık izni, mazeret izni, yıllık izin vb. kullanması mümkündür. Lakin, Memurun kullandığı kanuni izin süreleri doğum sonrası analık izni süresine eklenmez.  Ne olursa olsun memur beklenen doğum tarihinden önceki üç hafta içinde kurumunda çalışamaz.

MEMUR ERKEN DOĞUM YAPARSA ANALIK İZNİ KULLANIMI

Eğer memur beklenen doğum tarihinden önce doğum yaparsa doğum yapmadan önce kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

TIKLAYIN

Beklenen doğum tarihinden önce sekiz hafta süreli analık iznine (çoğul gebeliklerde on hafta süreli analık iznine) ayrılan ve bu süre içinde erken doğum yapan memurun, erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda fiilen çalışan kadın memurun,  son üç haftalık doğum öncesi analık izni süresi içinde erken doğum yapması halinde doğum öncesinde kullanamadığı analık izni süresi, kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği süreler ile birlikte, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

Çalışmaya uygun olduğunu belgelendiren ve son 3 haftaya kadar çalışan memurun, bu süre içinde erken doğum yapması halinde, erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği süreler doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum öncesi analık izni tekil gebelikte 32.haftada çoğul gebelikte ise 30. Haftada başlar. Eğer doğum bıu süreden önce gerçekleşirse doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte doğum tarihinden doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihe kadarki süre,  doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Örnek:  Tekil gebe olan memurun 29 uncu haftada doğum yapması halinde doğum öncesi analık izninin başlaması gereken 32 nci haftaya kadarki üç haftalık süre, erken doğum sebebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir. Böylece, memurun doğum sonrasında kullanacağı analık izni süresi 19 hafta olacaktır.

DOĞUM BEKLENEN TARİHTEN SONRA GERÇEKLEŞİRSE ANALIK İZNİ NASIL UYGULANIR?

Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülmez.

ÖLÜ DOĞUM HALİNDE ANALIK İZNİ

Ölü doğum yapan memur,  sağ doğum yapan memura verilen doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde faydalanabilmektedir.  Fakat en önemli faktör Memurun düşük mü yoksa ölü doğum mu yaptığıdır. Buda hekim tarafından verilecek olan rapor ile belirlenmektedir.

ANNE ÖLÜRSE BABAYA VERİLECEK İZİN

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilecektir.

AYLIKSIZ İZİNDE DOĞUM YAPAN MEMURUN ANALIK İZNİ

İlgili mevzuat gereğince aylıksız izin kullanmakta olan hamile memura, isteği halinde aylıksız izninin kesilmesi suretiyle göreve başlama şartı aranmaksızın, doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilir.

ÖĞRETMENLERE VERİLECEK ANALIK İZNİ

Yaz tatili içinde beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan öğretmenin erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir.

Yorumlar (0)
-1
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?