Kamu Kurumlarında Taşıt Sayısı Yüze 20 Azaltılacak: İşte 10 Başlıkta Tasarruf Tedbirleri Genelgesi!

Cumhurbaşkanlığı, kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi 30 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeye göre Kamu kurumlarında 2020 yılındaki taşıt sayıları, 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılması istendi.

Mevzuat 30.06.2021, 15:03 Güler Sağlam
Kamu Kurumlarında Taşıt Sayısı Yüze 20 Azaltılacak: İşte 10 Başlıkta Tasarruf Tedbirleri Genelgesi!

Hizmet binası, lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının giderlerinden tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve resmi taşıtların etkin kullanımına ilişkin olarak, 18 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazete'de 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi uygulamaya girmişti.

Aradan geçen süre zarfında yeni tasarruf alanlarının ortaya çıkması, yeni hükümet sistemiyle teşkilatlarda yaşanan değişiklikler ve diğer hususlar dikkate alınmak suretiyle, 30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılarak, 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uygulamaya konulmuştur.

Anılan genelge çerçevesinde on başlıkta yeni tedbirler alınarak, kamu kurumlarında tasarrufun arttırılmasına yönelik daha sıkı tedbirler alınmaya çalışılmıştır. On başlık şu şekilde sıralanmıştır:

1- Taşınmaz edinilmesi ve kiralanması,
2- Resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması,
3- Haberleşme giderleri,
4- Personel görevlendirmeleri,
5- Basın ve yayın giderleri,
6- Kırtasiye ve demirbaş alımları, (İlk kez alınan tedbir)
7- Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri,
8- Personel giderleri, (İlk kez alınan tedbir)
9- Enerji ve su alımları, (İlk kez alınan tedbir)
10- Personel servisi hizmetine ilişkin giderler. (İlk kez alınan tedbir)

Yürürlükten kaldırılan Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin karşılaştırma cetveli;

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

Kamu Kurumlarına Yönelik Tasarruf Tedbirleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan genelgede, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için görev ve mecburiyet olduğu belirtildi. Bu anlayışla; harcamalarda tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.

Buna göre; kamu hizmetleri, bütçe içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecek. Bütçeye ilave yük oluşturacak faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek. Faaliyet alanları ile ilgili olmayan herhangi bir harcama ve taahhütte bulunulmayacak. İhale şartname ve sözleşmelere alım konusuyla ilgili olmayan unsurlar dahil edilmeyecek. Alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için azami gayret gösterilecek.

TAŞINMAZ EDİNİLMESİ VE KİRALANMASI

Yurt içinde ve yurt dışında hizmet binası, lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Ancak deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilmesi durumunda o hizmet için tahsis edilecek Hazine'ye ait taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan veya tahsis edilmiş yerlere inşaat yapılabilecek. Kesinleşmiş mahkeme kararı ile taşınmazın tahliyesi gibi kanuni zorunluluk halinde Hazine'ye ait taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden sonra taşınmaz kiralarının yüksek olduğu mahaller dışında veya rayiç bedeli dikkate alınarak taşınmaz kiralanabilecek.

AŞIT SAYILARI YÜZDE 20 AZALTILACAK

Acil ve zorunlu haller dışında yeni taşıt edinilmeyecek. İhtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek. 2020 yılındaki taşıt sayıları, 2021 yılından başlamak üzere 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacak. Mevzuatta belirtilen makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç hibe dahil ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek. Taşıt Kanunu'nda belirtilen hizmetler ve koruma altına alınanlara tahsis edilenler dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecek. Belediye başkanları, belediyede genel sekreter ve genel müdürler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah- akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların mevcudunda bulunan binek veya station wagon tipi taşıtlardan yararlanacak. MSB, MİT, Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet personeli ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabi görev yapanlarda güvenlik ihtiyacı nedeniyle gerekli görülenler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah- akşam geliş ve gidişleri ilgili bakan veya üst yönetici onayıyla hizmet araçlarıyla sağlanacak. Taşıt Kanunu'nun izin verdiği haller hariç hiçbir makama arazi, binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek. Memuriyet mahalli dışındaki görevlere zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmemesine özen gösterilecek. Göreve başka ulaşım aracıyla gidilmesi durumunda ilgilinin kullanımı için araç gönderilmeyecek. Gidilen yerdeki resmi hizmet aracından istifade edilecek.

ULUSLARARASI TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu haller ile güvenlik, istihbarat, askeri ve uluslararası ilişkiler maksatlı milletler arası görüşmelere açılacak telefonlar, bakan, vali, belediye başkanı ve üst yönetici tarafından belirlenecek.

GÖREV ALANI DIŞINDAKİ ALANLARA ABONE OLUNMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan alanlara abone olunmayacak. İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik, rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bunların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak.

Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç, açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek, diğer adlar altında ödeme yapılmayacak.

Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
Vatandaş 6 ay önce
Ballı maaş alan yöneticilerin milletvekillerinin tepedeki kişilerin maaş ve ekstra kısıtlamaları maddelerde yok.kamu millete peskes çekilirse giderlerde artar zaten daha tasarruf edilecek asıl şeyler yok bunların içinde..yapan yine yapacağını yapar...
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?