İl Sağlık Müdürlüklerinin Yapısında Değişikliğe Gidildi!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen resmi yazıyla il sağlık müdürlüğü teşkilatlarında değişiklik yaptığını açıkladı. Yapılan düzenleme Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede yapılan değişiklikle geçerli oldu. Buna göre, Başkan ve Başkan Yardımcısı sayıları değişirken, değişiklikler sonucu pozisyonu iptal edilenlerin sözleşmeleri, sözleşme süresinin bitimine kadar devam edecek.

Mevzuat 16.10.2019, 11:36 16.10.2019, 11:54 Güler Sağlam
İl Sağlık Müdürlüklerinin Yapısında Değişikliğe Gidildi!

Taslak halini ilk olarak Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Kaldırılıyor! Başkan ve Başkan Yardımcısı Sayıları Değişiyor! haberimizle saglikpersonelihaber.net 'in yayınladığı Yönergede yapılan değişiklikle, Nüfus dağılımına göre illerde Başkan-Başkan Yardımcısı sayıları ve oluşturulacak birimlerde değişiklik yapıldı.

İşte İl Grubu ve Hizmet Alanlarına Göre Başkan ve Başkan Yardımcısı Sayıları

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

MADDE 1- 7/11/2017 tarihli ve 51275 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Müdür, bu yetkisini ilgili mevzuatına göre alt kademede bulunan yöneticilere devredebilir."

TIKLAYIN

MADDE 2- Aynı Yönergenin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 6- (1) İldeki sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla her ilde bir müdürlük kurulur.
(2) Müdürlükte kurulacak başkanlıklar ile başkan ve başkan yardımcıları sayıları Ek-l'de belirtilmiştir.
(3) Müdürlük bünyesinde, Ek-2'de belirtilen iş ve işlemleri yürütmek üzere Ek- 3'te belirtilen birim isimleri ve birim sayıları esas alınarak birimler kurulur. Ek-3'te belirtilen birimler dışında birimler kurulmaz. Şehir Hastaneleri Birimi, şehir hastaneleri kurulan/planlanan illerde kurulur. Birimlerin sorumluluğu şube müdürleri ve/veya uzmanlar tarafından yerine getirilir."
(4) Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir."

MADDE 3- Aynı Yönergenin Ek-I, Ek-II, Ek-III ve Ek-V sayılı cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönergeye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE-1 (1) Bu Yönergede yapılan değişiklik sonucu pozisyonu iptal edilenlerin sözleşmeleri, sözleşme süresinin bitimine kadar devam eder. Bunların görev, yetki ve sorumlulukları Yönergede belirtilen hususlar çerçevesinde İl Sağlık Müdürü/Başhekim tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 5- Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yorumlar (4)
?? 33 1 yıl önce
Atalarımız doğru demiş. Adam olmadıktan sonra başkan olsa nolurki? Bizdeki gibi sağlık camiasını karıştıran başkan bir eksik bir fazla olsa ne fark eder. Çalışma huzuru bu bozmak için bir tane bile yeter.
uzmanlık? 1 yıl önce
uzmanlıklar kaldırılıyor diye bir haberiniz vardı..durum nedir?
bakanlığa bak 1 yıl önce
sağlık personeli can çekişiyor. sizler 300 tane yöneticiyi mutlu etmenin peşindesiniz. yazıklar olsun.
Mersin 1 yıl önce
Mersin artık eror veriyor. En üst den en alta ali babanın çiftliği durumunda. Mersinin ve sağlık camiasının çektiği yetmedimi?
1
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?