Her Memurun Bilmesi Gereken Bazı Süre Kuralları Neler?

Memuriyetin başladığı dönemden itibaren, memuriyet süresi boyunca, her devlet memurunun bilmesi gereken bazı süre kurallarını bir haberde topladık. Hangi durumlarda ne kadar süre de başvuruda bulunulması gerektiği ve memurun olası hak kayıplarının önüne geçmesi için dikkat etmesi gereken süreler haber detayımızda.

Her Memurun Bilmesi Gereken Bazı Süre Kuralları Neler?

Memuriyetin başladığı dönemden itibaren, memuriyet süresi boyunca, her devlet memurunun bilmesi gereken bazı süre kurallarını bir haberde topladık. Hangi durumlarda ne kadar süre de başvuruda bulunulması gerektiği ve memurun olası hak kayıplarının önüne geçmesi için dikkat etmesi gereken süreler haber detayımızda.

Memuriyete girişte göreve başlamak için bilinmesi gereken süreler

Devlet memurluğuna ilk defa veya yeniden atananlar;

**Aynı yerde (mahalde) bir göreve atanmışlarsa, atamaya ilişkin işlemi tebellüğ ettikleri günü izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar. Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

**Başka bir yerdeki göreve atanmışlarsa, atamaya ilişkin işlemi tebellüğ ettikleri günden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar. Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

Naklen atanmada göreve başlamak için bilinmesi gereken süreler

Aynı kurumda ya da kurumlar arasında naklen veya yer değiştirme suretiyle atanan Devlet memurları;

**Aynı yerde (mahalde) bir göreve atanmışlarsa, atamaya ilişkin işlemi tebellüğ ettikleri günü izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde göreve başlamayanlar hakkında, yeni görevlerine başlayacakları güne kadar geçecek süreler dikkate alınarak disiplin veya memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılma hükümleri uygulanır.

**Başka bir yerdeki göreve atanmışlarsa, atamaya ilişkin işlemi tebellüğ ettikleri günden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılma ve yeni görevlerine başlama tarihleri arasında 10 günlük ücretsiz bir süre daha verilebilir ve kabul edilebilir mazereti olmaksızın bu süre içinde de göreve başlamayanlar memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılırlar.

Askerlik dönüşünde göreve başlamak için bilinmesi gereken süreler

Askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin verilen Devlet memurları, askerlik hizmetini tamamladıkları tarihten  (terhis tarihi) itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurarak göreve başlamak istediklerini belirtmek zorundadırlar.

Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın bu süre içinde kurumlarına başvurmayanlar, memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılırlar.

Başka ülkelere gönderilenlerin göreve dönebilmeleri için bilinmesi gereken süreler

Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere başka ülkelere gönderilen memurlar, bu amaçla kendilerine verilen izin süresinin bitiminden itibaren yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine başlamak zorundadırlar.

TIKLAYIN

Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın bu süre içinde görevlerine başlamayanlar, memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılırlar.

Aylıksız izin sonrası göreve başlayabilmek için bilinmesi gereken süreler

Devlet memurlarından aylıksız izne ayrılanlardan;

**Aylıksız izin kullananlar, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamak zorunludur. Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın izin bitiminde görevlerine başlamayanlar, memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılırlar.

**Belli bir mazerete dayalı aylıksız izin kullananlar, izin verilmesini gerektiren mazeretin (aylıksız izin süresinin bitimine 10 günden daha fazla süre varken) ortadan kalkması durumunda,  10 gün içinde göreve dönmek zorundadırlar. Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın bu süre içinde görevlerine başlamayanlar, memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılırlar.

İstifa etmiş sayılmamak için bilinmesi gereken süreler

Kabul edilebilir bir mazereti olmadan veya izin almadan görevini terk eden ve kesintisiz olarak 10 gün göreve gelmeyen memurlar, başvuruda bulunmaları şartı aranmaksızın, memuriyetten çekilme isteğinde bulunmuş (istifa etmiş) sayılırlar.

Disiplin cezası almamak için bilinmesi gereken süreler

Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın;

**Bir veya iki gün göreve gelmeyen memurlara aylıktan kesme cezası verilir.

**Kesintisiz 3 ila 9 gün arasında bir süre göreve gelmeyen memurlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

**Bir takvim yılında toplam 20 gün göreve gelmeyen memurlara, Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir.

Eş ve çocukların bazı faaliyetlerinin bildirilmesi için bilinmesi gereken süreler

Memurlardan, eşi veya reşit olmayan ya da mahcur olan çocuğu; Türk Ticaret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmayı gerektiren faaliyetlerde bulunanlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alanlar, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olanlar, eş ve çocuklarının bu durumunu 15 gün içinde kurumlarına bildirmek zorundadırlar. Süresi içinde kurumuna bildirimde bulunmayan memur hakkında kınama cezası verilir.

Hastalık izninin aylık maaşı etkilememesi için bilinmesi gereken süreler

Aylıkları 657 sayılı Kanuna göre ödenen memurlardan, hastalıkları sebebiyle haklarında tek hekim tarafından düzenlenen raporlara istinaden bir takvim yılında toplam 7 günden fazla hastalık izni kullananların,  7 günü aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatları %25 eksik ödenir.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 23:09

saglikpersonelihaber.net IOS ve Android Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel haberlerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

SaglikPersonelHaber.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

SaglikPersonelHaber.Net IOS Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

TeleGram Kanalımıza Buradan Üye Ol

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER