Hemşire Yönetmeliği Sadece Bakanlıktaki Hemşireleri mi Kapsar? Hemşirelerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hemşireler için yürürlükte olan yönetmelik, sadece memur olan ( Sağlık Bakanlığı ) hemşireleri mi kapsar yoksa özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelerde bu yönetmeliğe tabi midir? Hemşirelik Kanunu da, Hemşirelik Yönetmeliği de, bu kutsal görevin tanımı görev ve sorumlulukları ile alakalıdır. Yani burada özelde çalışan hemşire ya da memur olan hemşire gibi bir ayrım söz konusu değildir.

Mevzuat 19.02.2020, 00:32 19.02.2020, 05:22 Güler Sağlam
Hemşire Yönetmeliği Sadece Bakanlıktaki Hemşireleri mi Kapsar? Hemşirelerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kaldı ki Hemşirelik Yönetmeliğinin 2. Maddesi yönetmeliği kapsamını belirlerken, kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ve hemşirelik hizmetleri sunulan diğer alanlarda görev yapan hemşireleri kapsadığının altını çizmiştir.

Özelde çalışan hemşirenin de, görev, yetki ve sorumlulukları aynıdır, memur olan yani kamuda çalışan hemşirenin de görev, yetki ve sorumlulukları aynıdır. Aradaki tek fark çalışılan yerlerde uygulanan çalışma koşulları ve çalışma prensipleridir. Lakin görev, yetki ve sorumluluklar değişmez. Kimse hemşirenin görevi olmayan bir sorumluluğu kanun ve yönetmelik yetkisi dışında yükleyemez. Peki, hemşirenin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? Şimdi sizler ile bunu paylaşmak isteriz.

HEMŞİRELERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Hemşirelik Yönetmeliğinin 6. Maddesi hemşirelerin görev yetki ve sorumluluklarını açık ve net bir şekilde belirlemiştir. 8 Mart 2010 tarihinde 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde tanımlanan iş ve görevleri şu şekildedir.

-  Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.

- Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

- Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

TIKLAYIN

- Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.

- Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.

- Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

- Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

- Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.

- Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

- Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

- Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
-4
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?