PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Harcırah Unsurları Neler?

Harcırah unsurları, geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen memurlara ödenmektedir. Geçici görev yolluğu yada harcırah kanuna istinaden yapılan ödemelerde harcırah unsurları neler?

Mevzuat 18.06.2022, 03:54 19.06.2022, 02:10 Cansu Polat
Harcırah Unsurları Neler?

Harcırah unsurları 6245 sayılı kanunun 5. maddesinde anlaşılabilir seviyede tanımlanmıştır.

Kanunun 5. maddesi geçici görevle veya sürekli bir şekilde memuriyeti mahalli dışına görevlendirilen memurların harcırah için belirtilen 4 unsur da duruma göre bir ya da birkaçını alabileceğini düzenlemiştir. 

Harcırah unsurlarından yararlanan memurun görevi ve unvanı ödenecek harcırah (yevmiye) miktarını etkiler. Bunların yanında memurun statüsü de harcırahı etkilemektedir. söz konusu harcırah ödemelerinde sadece memurlar yararlanmamaktadır. Belli durumlarda memurun yakınları için de harcırah ödemesinin yapılması mümkündür

Harcırah Unsurları Neler?

Kanunda belirtilen harcırah unsurları ise yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı olarak belirtilmiştir.

Geçici görevli veya sürekli olarak görevlendirilen memur yapmış olduğu gerçek yol masraflarını kurumunda alabilmektedir. Bununla beraber memura yolda geçen süreler ve görev süresi boyunca yevmiye adı altında ödeme yapılmaktadır. Geçici görevde ödenen bu unsurların sürekli görev yolunda memurun ailesinin yanında götürmesi Halil de aile masraf adı altında yer değiştirme masrafları ayrıca ödenmektedir.

6245 sayılı kanunun 5. maddesinde harcırah şu şekilde tanımlanmıştır; “yol masrafı, yevmiye, aile masrafı da yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstehak olabilir” denilmektedir.

Harcırah Aİle Fertleri Kimlerdir?

Memur veya hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini ifade etmektedir. İlgili mevzuatta “Usul” deyimi, bir kimsenin ana ve babası ile her dereceden büyükanne ve büyükbabaları kapsayan anlamda kullanılmaktadır. “Füruu” deyimi ise, çocuklar, torunlar ve onların çocuklarını ifade etmektedir. 

Harcırah Bagaj Nedir?

Memur veya hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları ifade etmektedir. Her türlü bagaj eşyasının taşınması mümkün olmayıp, ancak söz konusu tanımda yer verilen koşulların sağlanması halinde, görev kapsamında bagajın taşınması mümkün olabilmektedir.

Memur Memuriyet Mahalli Nedir?

Memur veya hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade etmektedir. 

Harcırah ödemesi açısından memuriyet mahalli kavramı önem arz etmekte olup, bu kapsama nerelerin girdiği/ veya girmediği, gerek geçici görevlendirmeler ve gerekse sürekli görev yolluklarına ilişkin konular incelenirken, ilgili soru başlıkları altında ayrıntılı anlatılmış ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

Başka yer;Memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade etmektedir.Bu kapsama nerelerin girdiği ve hangi koşullarda harcırah ödemesi yapılacağı memuriyet mahalli kavramı ile birlikte değerlendirildiğinde daha iyi anlaşılmaktadır.

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?