Emsal Yargıtay Kararı: İş Arkadaşının Yerine Kart Basanlar Dikkat!

İşe gelmediği halde, personel giriş kartını arkadaşına vererek okutan çalışanla ilgili Yargıtay'dan emsal karar geldi. Peki Tazminatını alabilir mi?

Mevzuat 22.03.2021, 16:00 Güler Sağlam
Emsal Yargıtay Kararı: İş Arkadaşının Yerine Kart Basanlar Dikkat!

Kocaeli'de bir işyeri çalışanı, hastalığı nedeniyle izinli olmasına rağmen, sicil kartını bir arkadaşına vererek bastırmasını istedi. İşe gelmediği halde, işe giriş sicil kartının basıldığının, İş yerince farkedilmesi üzerine,

çalışmadığı halde çalışmış gibi görünmek isteyen işçi de, kartı arkadaşı için basan işçinin de iş akdine son verildi.

Kocaeli 1. İş Mahkemesi, kartını basmasını isteyen işçinin kovulmasını geçerli fesih olarak gördü Ancak, Arkadaşının yerine kart basanı ise geçerli fesih değil haklı fesih olarak görerek tazminatlarını alamayacağına karar verdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise, Arkadaşının yerine işe giriş kartı bastıran çalışanı da diğer işçi kadar kusurlu bularak onun da haklı fesih olması gerektiğini değerlendirdi ve, tazminatlarını alamayacağına hükmetti.

Böylece Yüksek Mahkeme heriki hareketi de aynı derecede kusurlu bularak, tazminatsız kovulma sebebi saydı.

"İçtihat Metni"

9.HD. 02.06.2014 tarihli, 2012/12264 Esas, 2014/17821 Karar sayılı kararı

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının iş akdinin hasta olduğu gerekçesi ile izin aldığı halde çalışıyormuş gibi diğer bir arkadaşına sicil kartını bastırması nedeni ile haklı olarak feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

TIKLAYIN

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş akdini feshinin geçerli fesih olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Tüm dosya kapsamı, tanık beyanları ve özellikle davacının kabulüne göre davacının çalışmadığı halde giriş kartını başka bir arkadaşına vererek bastırdığı sabittir. Aynı olayda davacıya ait kartı basan diğer işçi F. G.’ün açtığı davada, mahkemece işverenin haklı feshi kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmiş olup mahkeme kararı Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 31.10.2013 tarih 2013/11627 Esas 2013/17927 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiştir. Davacının bu eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış oluşturduğu ve işverene haklı fesih imkânı verdiği gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile eylemin geçerli fesih nedeni oluşturduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (3)
Sağlıkcı 3 hafta önce
Nöbet Tutan Hemşire'ye Kart Basmadın Diye Uyarı Yazısı! haberinizle bu haber çelişiyor. İdare kart basın dedi diye haber yaptınız ya hani. Elbette kart basılacak giriş çıkış kontrolü için.
CANSU 3 hafta önce
İdare yalakası, 24 saat yoğun bakım nöbeti tutan hemşireye, nobet tuttuğu sabitken, birde kart bastın basmadın diye mobing yapmanın alakası yok haberiydi o kastettiğin. Bu haberde ise işe gelmediği halde gelmiş gibi arkadaşına kart bastıran çalışanın konusu işleniyor. Bİ BİTMEDİNİZ YAA
4
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?