Doktorların Muayenehane Açmasına Danıştay'dan Yeni Karar!

Tam gün yasasının çıkmasının ardından tüm hekimlerin özelde muayenehane açması yasaklanmasından sonra Danıştay, 18/1/2014 tarihi itibariyle özel muayenehanesi olmayanların bu tarihten sonra özel muayenehane açamayacağına karar verdi.

Mevzuat 12.11.2021, 00:54 Zeynep Elmalı
Doktorların Muayenehane Açmasına Danıştay'dan Yeni Karar!

Tam gün yasasıyla birlikte tüm hekimlerin özelde muayenehane açması yasaklanmıştır. Ancak yasaklamanın yürürlüğe girdiği tarihte özelde muayenehanesi olan doktorlar için 2547 sayılı Kanuna geçici 64. madde eklenmiş ve muayenehaneleri kapatmaları için 3 aylık bir süre tanınmıştır.

Tam gün yasasının iptali istemiyle açılan bir davada Anayasa Mahkemesi yasaklamaya dair ana maddeyi iptal etmemiş ancak 3 aylık geçiş süreci tanıyan geçici 64. maddeyi iptal etmiştir. Bu iptalin ana gerekçesi de sürenin yeterli bulunmamasıdır.

AYM'nin iptal kararı ve sonrasında yeni bir düzenleme yapılmaması nedeniyle, 18/1/2014 tarihi itibariyle özelde muayenehanesi olan hekimler işlerine devam edebilmiştir.

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

Bir tıp fakültesi öğretim üyesi de, eşit konumda oldukları gerekçesiyle özelde muayenehane açmak için başvuruda bulunmuş ancak talebi reddedilmiştir. Red işleminin iptali için açtığı davayla ilgili olarak hem idare mahkemesi hem de bölge idare mahkemesi, işlemin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir. Danıştay ilgili Dairesi ise Bölge İdare Mahkemesi kararını bozmuştur. İtiraz üzerine dosyaya bu kez Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bakmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, AYM kararının sadece 18/1/2014 tarihi itibariyle özelde muayenehanesi olan hekimleri kapsadığını, bu tarihten sonra özelde muayenehane açmak için başvuruda bulunan öğretim üyelerine red cevabı verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

Danıştay İDDK'nın bu kararı 18/1/2014 tarihi itibariyle özelde muayenehanesi olmayan hekimlerin, eşit hukuki durumda oldukları gerekçesiyle, bu tarihten sonra özelde muayenehane açamayacakları anlamına gelmektedir.

İşte Danıştay İDDK'nın kararı

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan ve muayenehane açma isteminde bulunan hekimlerden, yargısal süreç ve Anayasa Mahkemesinin 07/11/2014 tarih ve E:2014/61, K:2014/166 kararında yer verilen gerekçeler göz önüne alındığında, 2547 sayılı Yüseköğretim Kanunu'nun Geçici 64. maddesinin yürürlüğe girdiği 18/01/2014 tarihi itibarıyla usulüne uygun olarak muayenehane işletmekte olan veya özel sağlık kuruluşunda çalışmak suretiyle serbest meslek faaliyetinde bulunanlar haklı beklentilerinin korunarak faaliyetlerine devam edebileceklerinden ve 18/01/2014 tarihi itibarıyla öğretim üyelerinin aynı akademik unvanda olmalarının her anlamda eşit statüde oldukları anlamına gelmediğinden, davacının muayenehane açma isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ve davanın reddine yönelik ısrar kararının onanması yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 07/07/2021 tarih ve E:2021/1178, K:2021/1410 sayılı kararı.

Kararın tam metni için tıklayınız.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (4)
hemşire hanım 3 ay önce
çok doğru bir karar fazla para verilmesine karşı gelmeliyiz
daha dün bir yakınımın apandisiti perfore yani patladı acile gitti doktor ağrı kesici verip yollamış başka hastaneye gittiler onlar da serum takmışlar
ertesi gün ağrısı geçmeyince acıbademe gitmişler anca bu şekilde çözülmüş

tıp puanlarınn develtte 30bine düşerse olacağı o
Sağlık 2 ay önce
Devlet ile özel hastanede çalışan doktorlar ayrı puan almıyorlar. Hemşiresin ama haberin yok bir şeyden. Hastane öyle yoğun ki usg çekememişler muhtemelen hastanıza. Siz de öyle bilgisiz bir hemşiresiniz ki apandisiti fark edemiyorsunuz bile. Yazık çok yazık.
Düzmece 3 ay önce
Yalan dolan yazı yaziodurma göt serumunu takibini yap kardeşim hadi herkes işine baksin
Ha işte öyle 3 ay önce
Tıp puanlarının devlette 30 bine düşmesi ne demek ? Seni kim hemşire yapmış daha okuma yazmayı bilmiyorsun. Az para verirsen böyle olur işte. Vicdanlıları, iyileri küstürürsün diğerleri de seni takmaz ortada gezersin böyle. Hala daha fazla para vermeyin diyor. Sürün o zaman hastane hastane ne diyim. Senin gibi utanmazlar hemşire ve hekim eşit ücret almalı diyor. Yakınına tanı koyup ameliyat etseydin ya hani hakkın vardı, hani aynı eğitimi almıştın, hani hakkını çalıyorduk
-6
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?