Doğum Nedeniyle Memurun Aylıksız İzin Hakkı!

Doğum Nedeniyle Memurun Aylıksız İzin Hakkı , doğum yapan memur aylıksız ücretsiz izni nasıl kullanır, doğum sonrası ne kadar süre aylıksız izin alınabilir, Erkek memurda eşinin dogum yapması halinde aylıksız izin alabilir

Mevzuat 08.03.2020, 20:08 09.03.2020, 11:39 Güler Sağlam
Doğum Nedeniyle Memurun Aylıksız İzin Hakkı!

Kamuda çalışan bayan memurların doğum nedeniyle kullanabilecekleri izin haklarına ilişkin açıklamaları bu yazımızda yapmaya çalışacağız.

Devlet memurları kanununa göre doğum yapan bayan memurun ve eşi doğum yapan memurun doğuma bağlı olarak aylıksız izin hakları bulunmaktadır.Doğuma bağlı olarak kullanılabilecek olan aylıksız izinlerle alakalı 657 sayılı Kanunun  108 inci maddesinin (B) fıkrasında, “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü yer almaktadır.İlgili kanun maddesinde yer alan düzenleme ve 6 sıra nolu kamu personeli genel tebliği çerçevesinde doğuma bağlı olarak memurların kullanabileceği aylıksız izinlere ilişkin merak edilen konular ve cevapları yazımızda yer almaktadır.

Doğum Nedeniyle Kullanılabilecek Aylıksız İzin Süresi Ne Kadardır? 

657 sayılı yasada yer alan hükme göre  Doğum yapan memur ile eşi doğum yapan memura istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

 Doğum Nedeniyle Memura Verilecek Aylıksız İzninin Kullanımı Nasıl Olur?

-Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izni süresinin veya yararlanılması halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihidir.

- Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın isteği halinde yirmidörtaya kadar aylıksız izin verilecektir.Eşi doğum yapan memur aylıksız izni doğum tarihinden itibaren alabilecektir. Memurun aylıksız izin kullanmakta iken eşinin doğum yapması durumunda memurun  göreve başlama şartı aranmadan doğum sebebiyle aylıksız izin hakkından faydalanabilecektir.Aylıksız İzin süresi doğum tarihinden itibaren 24 ay olduğundan izin sürelerinin hesabı doğum tarihine göre hesaplanmalıdır.Yani doğumdan 2 ay sonra aylıksız izin almak isteyen bir memur 24 aydan geriye kalan 22 ay ücretsiz izin alabilecektir.

TIKLAYIN

- Eşlerinden  her ikisi de memur ise , doğum sebebiyle verilecek  aylıksız izni her iki eş te aynı dönemde kullanabilirler.Doğum yapan memur için analık izin bitim tarihi eşi doğum yapan memur için eşinin doğum tarihleri aşılmamak kaydı ile doğuma bağlı analık izinlerinin kısım kısım kullandırılması mümkündür.

 Aylıksız İzinde İken Doğum Yapan veya Eşi Doğum Yapan Memura Doğum Sebebiyle Aylıksız İzin Verilmesi Nasıl Olur?

-657 yasa ve 6 nolu tebliğde yer alan düzenlemelere göre  aylıksız izinli iken doğum yapan memura, analık iznini kullanması halinde doğum sonrası analık izninin bitiminden, analık iznini kullanmaması halinde ise doğumdan sonraki sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, göreve başlama şartı aranmaksızın talep ettiği süre kadar aylıksız izin verilebilir.

- Aylıksız izinli iken eşi doğum yapan memura, isteği halinde göreve başlama şartı aranmaksızın doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Doğum Nedeniyle Verilecek Aylıksız İzinler Ölü Doğum Halinde de  Verilir mi?

 Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin,  ölü doğum yapan memur ile eşi ölü doğum yapan memura verilmesi mümkün değildir.

 Devlet Memurluğuna Atanmadan Önce Doğum Yapan veya Eşi Doğum Yapan Memurun Aylıksız İzni

-Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin veya yararlanması halinde yarım gün izin süresinin bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylıksız izin kullandırılacaktır.

- Devlet memurluğuna atanmadan önce eşi doğum yapan memura isteği halinde doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?