PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Devlet Memurunun Eğitim Durumu Tayini Nasıl Yapılır?

Eğitim durumu tayini devlet memurlarının iller arası atanmaları konusunda öğrenim mazereti olarak kabul edilen bir mazeret tayini türüdür. Peki eğitim durumu tayini nasıl yapılır?

Mevzuat 28.06.2022, 12:50 29.06.2022, 04:21 Cansu Polat
Devlet Memurunun Eğitim Durumu Tayini Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurlarına Kanununa tabi olarak görev yapan kamuoyunda 4A olarak bilinen istihdam şekline göre görev yapan SHS yani Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları eğitim durumu tayininden yararlanabilir.

Hangi Memurlar eğitim durumu tayini atanma yapabilir?

Öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla kısıtlaması bulunan eğitim durumu tayininin hukuki gerekçesi Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. maddesinin ikinci fıkrasının g bendinde yer almaktadır. Bu maddede kısaca sağlık alanında en az dört yıllık Örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde, bir sağlık personelinin öğrenim gördüğü yere bir defaya mahsus olmak üzere atamasının yapılabileceği yer almaktadır. 

Eğitim durumu tayininin hukuki gerekçesi nedir?

 # Burada sağlık personellerinin dikkat etmesi gereken en önemli husus yapılan tayininin öğrenim süresi ile sınırlı olduğu olmalıdır. Eğitim görülen bölümünde sağlıkla ilgili ve dört yıllık bir Örgün öğrenim eğitimi verilen kurumdan alınması gerekmektedir. Öğrenim mazeretine istinaden ataması yapılan bir sağlık personelinin okuduklarına dair belgeyi her yıl öğretim yılının başlangıcında görev yaptığı kuruma bildirmekle yükümlü olduğu unutulmamalıdır.

Eğitim durumu tayini birden fazla kez yapılabilir mi?

Eğitim durumu tayininden bir sağlık personeli ancak bir defaya mahsus yararlanabilmektedir.

Üniversite hastanelerinde memur statüsünde görevli sağlık personeli eğitim durumu tayini hakkı var mı?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan sağlık personellerinin dışında son yıllarda 45/A maddesi uyarınca 3 + 1 sözleşmeli statüde istihdam edilen sağlık personellerine ait Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda öğrenim mazereti ile ilgili atanma hakkı sözleşmeli personele verilmemiştir. Ancak anayasanın 42. maddesinde yer alan “kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmü gereğince öğrenim mazeretine istinaden talepleri kabul edilmeyen personellerin atanma hakkı kazandıkları mahkeme kararlarının olduğu da bilinmektedir.

657 sayılı devlet memurları kanununun 72. maddesinde düzenlenen yer değiştirme suretiyle atanma bölümünde ise eş durumu mazereti ve sağlık Özrü mazeretine yer verildiği yalnız öğrenim Özrüne bağlı olarak yapılan atamaları düzenleme de yer almadığı görülmektedir. Her ne kadar kanunda öğrenim mazeretine dair bir tayin düzenlemesi yer almasa da yukarıda da belirttiğimiz üzere Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile devlet Memurlarına Ait Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Yönetmeliğinde öğrenim mazeretin ne şekilde yapılacağı düzenlenmiştir.

Eğitim durumu tayini dilekçesi

Öğrenim durumu tayini dilekçesinde, şu bilgiler yer almalıdır:

  • Personelin sicil numarası
  • Personelin statüsü (sözleşmeli/kadrolu)
  • Tayin başvurusuna esas teşkil eden yönetmelik maddesi ve bendi (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, isteğe bağlı tayinleri düzenleyen 16. maddesindeki G bendi)
  • Personelin eğitim durumunun devam ettiği üniversitenin ve fakültesinin adı

Bu bilgileri içeren eğitim durumu tayini dilekçesinin geçerli olabilmesi için ayrıca, genel dilekçe yazım kurallarına uygun olarak oluşturulmuş olması gerekir.

Dilekçenin EK bölümüne, öğrenci belgesi eklenmelidir. Bazı durumlarda, personelden; üniversiteden alacağı “ders kayıt onayı” da talep edilebilir. Bu kayıt, öğrencinin sağlık ile ilgili bir alanda eğitim gösterdiğini destekler. Ancak çoğu zaman, dilekçenin ekine, öğrenci belgesinin eklenmesi yeterlidir.

Yorumlar (0)
19
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?