PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Devlet Memuru İçin Kaç Farklı Derece Var? Maaş ve Kadro Derecesi Nasıl Hesaplanır?

657 sayılı Kanunun 68. maddesiyle devlet memurlarının derece yükselmesinin şartları belirlenmiştir. Memur için kazanılmış hak aylık derecesi, kadro derecesi ve emekli keseneğine esas aylık derecesi olarak 3 farklı derece kıstası yer almaktadır. Bu dereceler birbirine eşit olarak ilerleyeceği gibi farklı da ilerleyebilmektedir.

Mevzuat 26.01.2022, 15:55 26.01.2022, 15:56 Güler Sağlam
Devlet Memuru İçin Kaç Farklı Derece Var? Maaş ve Kadro Derecesi Nasıl Hesaplanır?

Kazanılmış Hak Aylığı Derecesi Nasıl Hesaplanır?

Memurun maaşına doğrudan etki eden ana derece diyebiliriz. Kazanılmış hak aylık derecesi mevzuatta 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde belirlenen kıstaslara göre şekillenmektedir.

 1. Öğrenim durumuna göre memuriyete girişte başlanır,
 2. Yükselinebilecek dereceler arasında her yıl bir kademe verilir,
 3. Her üç yılda bir derece yükselmesi yapılır.
 4. 36. madde de sayılan durumların oluşması halinde alınacak ilave derece ve kademeler eklenebilir,
 5. Kanun veya toplu sözleşmelerle verilen dereceler dikkate alınarak belirlenen derecedir.
 6. Her derece ve kademenin de 43. maddede düzenlenen gösterge tablosunda aylık göstergesi karşılığı vardır.

Memurların derece yükselmesinin şartları 657 sayılı Kanunun 68. maddesinde düzenlenmiştir.

Memuriyete Giriş Derece ve Kademeler 2022

Memurun Kadro Dereceleri Nasıl Belirlenir?

Memurun, derece yükselmesi yapılabilmesi için,

 • Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,
 • Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,
 • Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

olması şarttır. Bunların haricinde (d) bendinde olumlu sicil alma şartı aranırdı. Ancak sicil sistemi 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla kaldırılınca bu bent hükmü de mülga oldu. Madde hükmünde yer verilmekle birlikte (c) bendinin de uygulanabilirliği kalmamıştır. saglikpersonelihaber.net

Üst Derece de Boş Kadro Yoksa Ne Olacak?

Memur, bulunduğu derecede 3 yılını tamamladığında üst derecede boş kadro yoksa eskiden kadro olmadığı için üst dereceye atanamayanlar bulundukları derecede yan gitmekteydi. Yani derece içinde 9. kademeye kadar ilerlenirdi. Gösterge tablosundaki rakamlar da bu duruma göre oluşturulmuş olup, örneğin 7. derecenin 9. kademesinin karşılığı olan 895 gösterge rakamı 5. derecenin 3. kademesi için de aynıdır.

Kanunun 67. maddesinde yapılan değişiklik, kadro olmadığından derece yükselmesi yapamayanların imdadına yetişmiştir. Buna göre diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilerek, mali haklar bakımından bir kayıp yaşanmasının önüne geçilmiştir.

Bazı Unvanlarda Kadro Derece Sınırlaması Var!

Derece kademe ilerlemesinde bazı unvanlar için kadro derecesi sınırlaması olduğu bilinmelidir. Örneğin; 1 ila 4. derecelerde memur kadrosu bulunmamaktadır. Bilgisayar işletmeni en fazla 3. derecede ihdas edilmiştir. Burada görevli olduğunuz kurumların yapabileceği bir şey bulunmamaktadır. Kadro teklifi yapılsa bile ilgili kurumlar (geçmişte Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı) uygun görmediği için bazı kadro unvanları derece kısıtlamasına takılmıştır. Günümüzde de aynı uygulama devam edeceğe benziyor.

Kadro ve kazanılmış hak aylık derecesi kıyaslandığında, kadro derecesi genelde daha yüksektir. Bu durum 657 sayılı Kanunun 45. maddesi ile 68/B maddesi uygulamasından kaynaklanmaktadır. 45. madde 5 ve 15. dereceler arasında 3 üst dereceye atanma imkanı vermekte, 68/B maddesi ise derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın ilk dört dereceye atanmak için özel süreler getirmektedir.

657 Derece - Kademe Tablosu 

Öğrenimi Derece ve Kademesi
İlkokul Mezunu Olanlar, 15. Derecenin 1. kademesinden başlarlar. En son 7. dereceye kadar inebilirler.
Ortaokul Mezunu Olanlar, Memuriyete 14. derecenin 2. kademesinden (14/2) başlarlar. En son 5. dereceye kadar inebilirler.
Ortaokul Dengi Mesleki ve Teknik Lise Mezunu Olanlar, Memuriyete 14. derecenin 3. kademesinden (14/3) başlarlar. En son 4. dereceye kadar inebilirler.
Lise Mezunu Olanlar, Memuriyete 13. derecenin 3. kademesinden (13/3) başlarlar. En son 3. dereceye kadar inebilirler.
Önlisans Mezunu Olanlar, Memuriyete 10. derecenin 2. kademesinden (10/2) başlarlar. En son 1. dereceye kadar inebilirler.
Lisans Mezunu Olanlar, Memuriyete 9. derecenin 1. kademesinden (9/1) başlarlar. En son 1. dereceye kadar inebilirler.

Devlet Memuru Kademe ve Derece İlerlemesi Nedir? Nasıl Yükseltilir?

Derece yükselmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37, 67 ve 68. maddeleri hükümlerince gerçekleştirilir.

 1.  Derece yükseltilmesinin usul ve şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68. maddesinin (A) bendine göre derece yükselmesi için;

 • Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,
 • Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl çalışmış bulunması,
 • Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması.

gerekmektedir.

      2. Tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin üstünde bir dereceye yükselme

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 37. maddesi “ öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir” hükmü ile memurların öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derecenin bir üstündeki dereceye yükselmelerine imkân sağlanmıştır.

Ancak, memuriyete devam ettiği sürece 37. maddenin ikinci defa uygulanmasına kanunen imkân bulunmamaktadır.

     3. Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin, öğrenim ve kadro şartı aranmadan bir üst dereceye yükseltilmesi:

Devlet memurlarının kazanılmış hak derece ve kademelerinin kadro ve öğrenim durumu şartına bağlı olmadan kanun veya kanun hükmünde kararnamelerle 1 derece yükseltilmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede;

 • 01.03.1979 tarihinde fiilen memuriyette olanlara veya memurken askere giden, ücretsiz izine ayrılan personele göreve başlayış tarihinden geçerli olmak üzere 20.02.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun uyarınca 1 derece verilir.
 • 15.10.1991 tarihinde fiilen memuriyette olanlara veya memurken askere giden, ücretsiz izne ayrılan personele göreve başlayış tarihinden geçerli olmak üzere 22.09.1991 tarih ve 458 sayılı K.H.K. uyarınca 1 derece verilir.
 • 15.01.2005 tarihinde fiilen memuriyette olanlara veya memurken askere giden, ücretsiz izne ayrılan personele göreve başlayış tarihinden geçerli olmak üzere 02.02.2005 tarih ve 5289 sayılı kanun uyarınca 1 derece verilir.

    4. Öğrenim Değişiklikleri Sebebiyle Yapılan İntibak:

Derece yükselmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37, 67 ve 68. maddeleri hükümlerince gerçekleştirilir.

 • Derece yükseltilmesinin usul ve şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68. maddesinin (A) bendine göre derece yükselmesi için;

 • Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,
 • Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl çalışmış bulunması,
 • Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması. gerekmektedir.
Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net
Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?