Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren haller nelerdir?

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren durumlar, 657 sayılı kanun ile belirtilmiştir. Kimi durumlarda memurlar; kınama, uyarma, kademe durdurma gibi cezalar alabildikleri gibi bazı hallerde de devlet memurluğundan çıkarılma ile karşı karşıya kalabilirler. İşte memurların devlet memurluğundan çıkarılıp bir daha geri dönememelerine sebep olan durumlar!

Mevzuat 08.02.2019, 09:30 08.02.2019, 09:30
Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren haller nelerdir?

Devlet memurları bazı durumlarda memuriyet haklarını kaybeder ve bir daha da devlet memuru olamazlar. Bu durumlar yasayla belirlenmiştir. İşte memurluk hakkının kaybedildiği durumların listesi...

MEMURLUKTAN ATILMAYI GEREKTİREN HALLER NELERDİR?

657 Devlet Memurları Kanunu Madde 125, Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller başlığında hangi durumlarda devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanacağı belirtilmiştir. 

Devlet memurluğundan çıkarma, bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. nedenidir ve bu durumdaki işçi istifa edip kıdem tazminatını talep edebilir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
35
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?