Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?

Devlet memurlarına, siyasi partiye üye olmak ve siyasi faaliyetlerde bulunmak gibi benzeri faaliyetlerden dolayı 657 sayılı Kanunun 125. maddesindeki hükümler uyarınca; kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilmektedir.

Mevzuat 13.05.2021, 17:05 Zeynep Elmalı
Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?

DEVLET MEMURLARI SİYASİ PARTİYE ÜYE OLAMAZLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun; "Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık" başlıklı 7. maddesindeki; "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.
Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler."
 hükümlerine göre devlet memurları siyasi partilere üye olamazlar.

SİYASİ PARTİYE ÜYE OLMAK VE SİYASİ FAALİYETLERDE BULUNMAYA KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI VE DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI VERİLEBİLMEKTEDİR

Ayrıca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun; "Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları" başlıklı 124. maddesi 2. fıkrasındaki; "Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir." hükümlerine göre devlet memurlarına soruşturma açılarak disiplin cezası verilebilmektedir.

İşte o maddeler;

Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller
Madde 125-Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
D-Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

E-Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,"

DEĞERLENDİRME

Dolayısıyla, siyasi partiye üye olmak ve siyasi faaliyetlerde bulunmak gibi benzeri faaliyetlerde bulunan devlet memurlarına "Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller" başlıklı 125. maddesindeki hükümler nedeniyle; Kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
CovidAcil 5 ay önce
Partilerin kongresine gidip resim cekenlere niye islem yapilmiyor o zaman?!
18
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?