Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Teklifi (Genel İdare Sınıfı)

657 Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ile Genel İdare Sınıfında görevli memurlarında, diğer sınıflarına tanınan haklara sahip olması amaçlanıyor.

Mevzuat 31.01.2019, 18:57 31.01.2019, 18:58
Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Teklifi (Genel İdare Sınıfı)

Devlet memurlarının diğer sınıflarına tanınan hakların, Genel İdare Hizmetleri GİH sınıfında çalışanlar için de tanınması için 657 DMK’da değişiklik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. 

Anayasada temel ilke olarak düzenlenmiş olan “eşitlik ilkesi” 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5.Maddesinde de yerini almıştır. Bu madde ile ‘İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.7 Bu nedenlere dayanarak; 4857 sayılı tş Kanunu’na tabi olarak çalıştıktan sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuhükümlerine göre çalışan kişinin, eski çalışma sürelerinin de hizmetten sayılması gerekmektedir.

Anayasanın eşitlik ilkesi dikkate alınarak hakların korunması için bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

MADDE 1- Özel sektörde meslekle ilgili olarak geçen süreler Teknik Hizmetler Sınıfında çalışan bir personel açısından kazanılmış hak aylığında değerlendirilirken, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev alan birinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemektedir.

Personel Sağlık Whatsapp grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Aynı şekilde bir kamu kurumunda işçi olarak çalışılan süreler Teknik veya Sağlık Hizmetleri Sınıflarında değerlendirilmekte ancak Genel idare Hizmetleri Sınıfındaki memurları kapsamamaktadır. Bu maddede diğer sınıflara tanınan hakların Genel Hizmetler Sınıfı için de uygulanması amaçlanmıştır.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 362ncı maddesi ortak hükümleri bölümü (C) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“9- Genel idare hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin genel idare hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kuramlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Kanun teklifi tam metni için TIKLAYINIZ

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?