Dava Açmayan Sağlık Personeli Nöbet Ücreti Alamayacak!

Mesai saatleri dışında Acil Servise hizmet veren Röntgen ve Laboratuvar teknisyenlerinin nöbet ücretlerinin %50 artırımlı ödenmesi için Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görüşte beyan ettiği üzere; Geçmişe dönük nöbet ücretlerinin ödenmesi konusunda, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne görüşüne göre süresi içinde dava açmamış olan Sağlık Personeline geçmişe dönük nöbet ücreti ödenmeyeceği, Danıştay iptal kararı uygulamasının 17.09.2019 tarihinden sonrası için ödeneceği belirtilmiştir.

Mevzuat 27.11.2019, 21:16 07.01.2020, 13:47 Güler Sağlam
Dava Açmayan Sağlık Personeli Nöbet Ücreti Alamayacak!

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 93377465/869 sayılı Artırımlı Nöbet Ücreti Hakkında Danıştay Kararı Uygulaması konulu resmi yazı yayınlandı.

2020 Ocak Zamlı Nöbet Ücretleri Belli Oldu (657) öğrenmek için tıklayınız.

TIKLAYIN

Başkan Dr. Abdulvahit Sözüer imzalı resmi yazıda ”Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay 12. Dairesince (mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığınca yayınlanan 23 Haziran 2014 tarihli ve 13421922/869 sayılı ”Nöbet Ücretleri” konulu Genel Yazı’nın dava konusu edilen kısımlarının iptaline karar verilmiştir. Söz konusu yargı kararının uygulanması ile ilgili Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş, alınan görüş yazısının bir örneği ekte gönderilmektedir.

Bu çerçevede Danıştay 12. Dairesince verilen iptal kararı uyarınca;

1- Halen yürürlükte bulunan (mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığınca yazılan 24 Haziran 2016 tarihli ve 837 sayıı genel yazının 3’üncü maddesinin Kararın Bakanlığımıza tebliğ edildiği 17 Eylül 2019 tarihinden itibaren ve ikinci bir düzenleme yapılıncaya kadar; ”Ayrı bir acil laboratuvar röntgen birimi bulunmayan sağlık tesislerinde, nöbet görevini ifa etmekte iken mesai saatleri dışında acil servis hastalarına da hizmet veren laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele bu şekilde çalıştıkları süreler için yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi” şeklinde uygulanması,

2- Hem 23 Haziran 2014 tarihli düzenleyici işlemin, hem de bu düzenleyici işleme dayanılarak tesis edilen bireysel işlemin iptali için süresinde dava açmamış olan personele, geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaması hususlarında bilgilerini ve konunun Müdürlüğünüze bağlı sağlık tesislerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.” denilmiştir.

Ayrıca Danıştay Onikinci Daire 2018/4576 Esas Numaralı 2019/2960 Karar Numaralı kararı da konu ile ilgilidir.

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (2)
Talip 1 yıl önce
İnsanların haklarını dava açarak alabilmeleri çok üzücü.
Derin 1 yıl önce
sağlık bakanlığı hepten garip bir yer oldu.
1
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?