Cumhurbaşkanlığı, yazışmalarda yanlış yazılan 105 kelimeyi açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yayınladığı rehberde resmi yazılarda sıklıkla yapılan kelime hatalarını paylaştı!

Cumhurbaşkanlığı, yazışmalarda yanlış yazılan 105 kelimeyi açıkladı!

Bilindiği üzere, "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış; yürürlük maddesi gereğince 01 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla uygulamaya geçecektir.

TIKLAYIN

Bu defa, İdari İşler Başkanlığı tarafından idarelerde uygulamada birlikteliği sağlamak ve hataları en az seviyeye indirmek amacıyla mezkür yönetmeliğin 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu" hazırlanarak www.resmiyazisma.gov.tr adresinden erişime açılmıştır.

Söz konusu kılavuzda kamu idarelerinde sıklıkla yapılan kelime hataları da listelenerek ilgililerin dikkatine sunulmuştur.saglikpersonelihaber.net

İşte kamu kurumlarınca yapılan yazışmalarda sıklıkla yapılan kelime hataları!

YANLIŞ                                           DOĞRU
Acenta Acente
Alt yapı Altyapı
Ardarda Art arda
Arttırmak Artırmak
Askari Asgari
Asvalt Asfalt
Ahçı, Aşcı Aşçı
Ayrıyeten, Ayrıyetten Ayrıca
Azerbeycan Azerbaycan
Baş hekim Başhekim
Bir biri Birbiri
Bir çok Birçok
Bir kaç Birkaç
Birşey Bir şey
Bir takım Birtakım
Bu gün Bugün
Burda Burada
Deyinmek Değinmek
Derc etmek Dercetmek
Diyaspora Diaspora
Direk Direkt
Döküman Doküman
Döndermek Döndürmek
Entellektüel Entelektüel
Erezyon Erozyon
Evraklar Evrak
Fesih etmek Feshetmek
Göz altı Gözaltı
Gece kondu Gecekondu
Harfiyat Hafriyat
Hastahane Hastane
Herbiri Her biri
Her hangi Herhangi
Herşey Her şey
Hizmetiçi Hizmet içi
Hukuğu Hukuku
İçerde İçeride
İnsiyatif İnisiyatif
İşbirliği İş birliği
İtibariyle İtibarıyla
İzalasyon İzolasyon
Kayıt etmek Kaydetmek
Klavuz Kılavuz
Kırahathane, Krathane Kıraathane
Kominikasyon,  Komünükasyon Komünikasyon
Küsür Küsur
Laboratuar, Labratuvar, Labaratuar Laboratuvar
Lağv etmek Lağvetmek
Mataryel Materyal
Mebla Meblağ
Metod, Method Metot
Mevzuatlar Mevzuat
Mezkür, Meskür Mezkûr
Milletler arası Milletlerarası
Muhattap Muhatap
Mütevazi Mütevazı
Müddet Mühlet
Mütahit Müteahhit
Mütaakip Müteakip
Nufüs Nüfus
Olağan üstü Olağanüstü
Orjinal Orijinal
Ortadoğu Orta Doğu
Öğe Öge
Parakende Perakende
Personeller Personel
Proğram Program
Provakasyon Provokasyon
Rakkam Rakam
Satınalma Satın alma
Sebeb Sebep
Sevketmek Sevk etmek
Seyehat Seyahat
Sezeryan Sezaryen
Suç üstü Suçüstü
Şifai Şifahi
Sözkonusu Söz konusu
Sipiker Spiker
Şöför Şoför
Tahüt Taahhüt
Taktir Takdir
Tasviye Tasfiye
Tastik Tasdik
Tekrardan Tekrar
Tebli Tebliğ
Tebellü Tebellüğ
Tensib Tensip
Tesbit Tespit
Teşfik Teşvik
Taşaron Taşeron
Ünvan Unvan
Ultimatom, Ültümaton Ültimatom
Ünüverste, Ünversite Üniversite
Uslup Üslup
Üzre Üzere
Ve ya Veya
Yada Ya da
Yalnış Yanlış
Yanlız Yalnız
Yasa dışı Yasadışı
Yeralmak Yer almak
Yövmiye Yevmiye
Yükseköğrenim, Yüksek öğretim Yükseköğretim
Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 13:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER