COVID-19 Pandemisi Sırasında Uygulanacak Ameliyatlar İle İlgili Olarak Cerrahi Öncesinde, Sırasında Ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Pandemi Hastanelerinde Ameliyatlar İle İlgili Olarak uygulanması gerekenler haber detayımızda.

Mevzuat 07.04.2020, 14:24
COVID-19 Pandemisi Sırasında Uygulanacak Ameliyatlar İle İlgili Olarak Cerrahi Öncesinde, Sırasında Ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA UYGULANACAK AMELİYATLAR İLE İLGİLİ OLARAK CERRAHİ ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

 1. Genel Prensipler
 • Corona virüs (COVID-19) enfeksiyonukesin veya şüpheli olan olgular poliklinikten veya acil servisten gelebilir. Öncelikle tüm elektif cerrahi ve endoskopik işlemlerin ertelenmesi uygundur. Bu durum hem hasta hem de sağlık ekibi için riski en aza indirirken, yataklar, ventilatörler, KKE (kişisel koruyucu ekipman) kullanımı azaltılmış olur.
 • Hastanın ön değerlendirmesi sırasındada uygun kişisel korucu ekipman (KKE) kullanılması önemlidir. Ancak gereksiz KKE kullanımından kaçınılmalıdır. KKE kullanımı, cerrahi müdahale, entübasyon, rejyonel anestezi, kanülasyon veya kateterizasyon gibi yakın temas gerektiren tüm müdahalelerde şarttır.Kontaminasyonu önlemek için KKE giyilmesi ve çıkarılması hastanenin belirlemiş olduğu talimatlara göre yapılmalıdır. (Covid-19 Hastane Uygulamaları Talimatı)
 • COVID-19 enfeksiyonu doğrulanmış veya şüphelenilen kritik hastalarla teması gerçekleşecek ameliyathane ekibinin, standart ameliyathane giysilerine ek olarak, N95 solunum maskesi, göz koruması, tam yüz siperi, sıvıya dayanıklı önlük,  uzun ve kolları lastikli eldiven kullanması gerekmektedir.
 • Bu giysiler operasyon bitiminde operasyon odasında yavaş hareketlerle kendini ve etrafı kontamine etmeden çıkarılmalı ve tıbbi atık kovasına atılmalıdır
 • Enfeksiyon bulaşının önlenmesi için cerrahi operasyonların mümkün olduğunca ertelenmesinin yanı sıra multidisipliner yaklaşımlara öncelik verilmesi önerilir Medikal tedaviler, radyoterapi, vb.).
 • Ameliyatların mümkünse aciliyet durumuna göre değerlendirilerek gece yerine gündüz alınması önerilir.
 • Endoskopik uygulamalar için CO2 filtrelerinin kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca endoskopik gazların iyi yönetilmesi gereklidir.
 • Hastaların ameliyathane geliş gidişlerinde COVID-19 durumuna bakılmaksızın tüm hastalara cerrahi maske takılması önerilir.
 • Salgında cerrahi için temel öncelikler;
  • Acil cerrahi ekibin hazır olması ve korunması
  • Cerrahi işgücünün korunup kollanması
  • Cerrahiye alternatif tedaviler varsa bunun öne alınması,
  • Cerrahiye alternatif tedavi seçeneği olmayan durumların önceden belirlenmesi

Bu süreçlerin her cerrahi branşın kendi insiyatifiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesi önerilir.

 1. Cerrahi öncesi hazırlık
 • Acil hastalar önceliklidir. Acil veya planlı hızlı (kanser cerrahisi gibi) ameliyat edilmesi gereken hastalarda COVID-19 açısından değerlendirme yapılmalıdır (hikaye, fizik muayene, COVID-19 testleri, son 24 saate ait toraks BT gibi).
 • COVID-19 pozitif veya klinik olarak uyumlu hastalarda eğer hayati riskler nedeniyle acil ameliyat gerekirse mortalitenin daha yüksek olabileceği akılda tutulmalı, bu durum hasta ve yakınlarına bildirilerek aydınlatılmış onamınbu duruma göre alınması önerilir.
 • Sinonazal, nazofarengeal, orofarengeal, laringeal, trakeobronşial ve akciğer cerrahilerinde hastalar cerrahi öncesinde COVID-19 açısından PCR ve son 24 saatte düşük doz toraks BT ile taranır. Eğer sonuçlar negatifse standart tedbirlerle ameliyat gerçekleştirilir. Eğer pozitif sonuç alınırsa hayati öneme haiz bir durum yoksa enfeksiyon geçene kadar ameliyat ertelenir.
 • Solunum sistemi enfeksiyonu belirtisi ve/veya bulgusu olmayan hastalarda,aerosol üretimi riskinin yüksek olduğu (sinonazal, nazofarengeal, orofarengeal, laringeal, trakeobronşialve akciğer cerrahileri) cerrahilerin dışındaki cerrahilerde preoperatif COVID-19 açısından tarama önerilmez.

 1. Cerrahi sırasında dikkat edilecekler
 • Ameliyat odalarındaki personel sayısı ve cerrahi ekip genişliği minimumda tutulmalıdır.
 • Trakeotomi işlemi aerosol oluşturan bir işlemdir. Daha minimal invaziv ve daha az aerosol oluşturacağı için elektif trakeotomilerin perkutan olarak gerçekleştirilmesi önerilir.
 • Cerrahi sırasında oluşan koter dumanını azaltmak için mümkünse çift aspiratör kullanılması önerilir.
 • Hasta entübasyon ve ekstübasyonun aerosol saçılımını azaltmak için ameliyat odasında yapılması tercih edilmelidir.
 • Sağlık personeline bulaş açısından en riskli grubu aerosol üreten cerrahiler oluşturmaktadır.
 • Eğer hastanın acil veya planlı hızlı (kanser cerrahisi gibi) ameliyat edilmesi gerekiyorsa en kısa sürede sonlanacak, aerosol oluşumunun en az olduğu teknikler tercih edilmelidir
 • Eğer laparoskopik cerrahi yapılacaksa insuflasyonun aerosol etkisini azaltmak için sabit basınçlı insuflatörler kullanılabilir.

 1. Cerrahi sonrasında dikkat edilecekler
 • Covid-19 pozitif veya şüpheli olgular ayrı bir ayılma odasında tutulmalıdır. Bu odada görevli personel tam KKE* kullanarak çalışmalıdır.
 • Cerrahi spesmenin transferi sırasında alınacak önlemler konusunda fazla veri bulunmamakla beraber uygun taşıma kaplarının kullanılması önerilir. Bu konuda enfeksiyon kontrol komitesi ile temasa geçilmelidir
 • Hastanın servise geri gönderilmesi, kontamine olan tüm yüzeylerin, ekranların, klavyenin, kabloların, anestezi makinasının temizlenmesi için vakalar arasında en az bir saat boşluk bırakılmalıdır. Ameliyat sonrası operasyon odalarının ve hasta gittikten sonra ayılma odasının temizliği Enfeksiyon Kontrol Komitesinin önerdiği şekilde temizlik talimatına uygun olarak yapılır 1/10 çamaşır suyu (100cc çamaşır suyu+900 cc su)veya 5000-6000ppm klor tb ile dezenfekte edilmelidir.        
 • Ameliyat sonrası hastanın yoğun bakım veya servise çıkarılma kararı verilirken, hastanın ameliyat odasında tam olarak derlenmesi ve mümkün olduğunca ve tıbbi olarak belirgin gereklilik yoksa postoperatif hastaların yoğun bakım yerine servislerde takip edilmesi önerilir.
 • Tıbbi gereklilikler ve hastanın durumu dikkate alınarak, vital bulgu takibi, hemşire bakımı, tıbbi bakım ve vizitlerin mümkün olduğunca tek bir seferde halledilerek hasta odalarına giriş ve çıkışların azaltılması ve sağlık personeli maruziyetinin azaltılması önerilir.
 • Trakeotomikanülü değişimi,entübasyon tüpü değişimi aerosol oluşturan işlemler olup dikkatli ve tam KKE kullanılarak(N-95veya FFP2 Maske ) yapılmalıdır.
 • Nazogastrik sonda takılması ve çıkarılmasının da aerosol oluşturan bir işlem olduğu akılda tutulmalıdır.

*Tam KKE için belirtilen  eldiven  sıvı geçirmez önlük, gözlük/yüz koruyucu, tıbbi maske, aerosol işlem uygulaması gerekiyorsa N95 veya FFP2 maske kullanılmalıdır (Tulum, bone, ayak koruyucu özellikle hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile yoğun bir şekilde temasın olabileceği durumlarda kullanılmalıdır.)

Yorumlar (0)
13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?