Bakanlıklar Memur Taleplerini Bu Ay Sonuna Kadar Bildirmeli!

Yeni sistemle beraber Bakanlıkların 2020 yılında ihtiyaç duydukları memur sayılarını Kasım ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile mülga Devlet Personel Başkanlığına bildirmeleri gerekiyor.

Mevzuat 26.11.2019, 09:34 26.11.2019, 09:42 Güler Sağlam
Bakanlıklar Memur Taleplerini Bu Ay Sonuna Kadar Bildirmeli!

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına her yıl alınacak memur sayısı bütçe kanununun yerine Cumhurbaşkanının onayına bağlanmıştır.

Bu doğrultuda, yeni sistemle yürürlüğe aynı gün yürürlüğe giren 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlar, izleyen mali yıla ait atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir." düzenlemesi yer almıştır.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsamında yer alan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulan diğer idareler, fonlar ve kefalet sandıkları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının "herhangi bir yazı beklemeksizin" 2020 yılında ihtiyaç duydukları sayıda atama izin taleplerini Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile mülga Devlet Personel Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net
Yorumlar (0)
10
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?