Bakanlık, Covid-19 servislerinde çalışanlara nöbet ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında görüş yazısı

Bakanlığın, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüş yazısında, Covid-19 servisleri nöbet ücretinin artırımlı ödenip ödenmeyeceği konusuna açıklık getirildi.

Mevzuat 17.06.2020, 16:08 19.06.2020, 01:15 Güler Sağlam
Bakanlık, Covid-19 servislerinde çalışanlara nöbet ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında görüş yazısı

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Av. Adem KESKİN imzalı yayınlanan görüş yazısında;

İlgi yazı ile; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, etkin bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağlık tesislerine covid-19 tanısıyla yatırılan hastalar için servislerin önemli bir kısmının covid-19 servisine dönüştürüldü ve bu servislerde nöbet tutan personelin nöbet ücretlerinin artırımlı ödenmesi taleplerinin Bakanlığımıza intikal ettirilmesi üzerine; bu servislerin, 657 sayılı Kanun’da ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nda artırımlı nöbet ücreti ödeneceği belirtilen riskli hizmet birimlerinden herhangi birinin kapsamına girip girmediği ile sağlık hizmeti sunumu yönünden personelin karşılaştığı risk, sunulan hizmetin zorluğu, aciliyeti ve yoğunluğu bakımından bu servislerin söz konusu riskli hizmet birimleri gibi değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşü talep edilmekte keyfiyet tetkik edilmiştir.saglikpersonelihaber.net

Bununla birlikte, covid-19 servisleri, normal servis gibi değil nöbet ücretinin artırımlı ödeneceği belirtilen birimlerden olan “yoğun bakım” gibi kurgulanmış ise, bu takdirde burada tutulan nöbetlerin ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesinin mümkün olacağı mütalaa edilmektedir.saglikpersonelihaber.net

TIKLAYIN

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesinde ve 01.09.2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 karar numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının “Sağlık Ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Mali Ve Sosyal Haklar” başlıklı 7 inci maddesinde, nöbet ücretinin %50 artırımlı ödeneceği birimler; “yoğun bakım, ameliyathane, diyaliz, acil servis ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri” şeklinde sayma yoluyla belirlenmiştir. Covid-19 servisleri ise bu birimler arasında sayılmadığı cihetle, bu servislerde tutulan nöbet ücretlerinin artırımlı ödenmesine hukuken imkân bulunmamaktadır.

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname mucibince Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görüşü olarak bilgilerinize arz ederim.

Av. Adem KESKİN
Genel Müdür

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
-7
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?