ASM Çalışanlarına Ek Ödeme Verilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi!

Aile Hekimliği Kanunun 3 üncü maddesinin değiştirilerek Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanlara ek ödeme verilmesi için kanun teklifi hazırlanarak Kahramanmaraş MHP Milletvekili Prof Sefer Aycan tarafından TBMM Başkanlığına verildi.

Mevzuat 17.05.2020, 00:29 17.05.2020, 00:42
ASM Çalışanlarına Ek Ödeme Verilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi!

Afet ve acil durum ilan edilen yerler ile pandemi ya da salgın hastalıklar gibi olağanüstü durumlarda görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının aylık ödemelerine ilaveten olağanüstü dönemde aylık ek ödeme yapılarak iyileştirmeleri içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.


*Prof. Dr. Sefer AYCAN - MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ

GENEL GEREKÇE

Anayasamızda 49. Maddesi ile devletin yükümlülükleri arasında yer alan çalışma barışının sağlanması açısından kamu hizmetlerinde risk oranının en yüksek olduğu sağlık hizmetleri sunumunda özellikle yardımcı sağlık personelleri açısından iyileştirilmesi mevcut düzenlemeler ve çalışanların özlük hakları dikkate alındığında bir gerekliliktir.

Dünya genelinde ortaya çıkan Coronavirus (COVID- 19) pandemisi nedeniyle, salgından minimum olumsuz etkiyle kurtulmayı temin amacıyla ülkemiz genelinde gereken çalışmalar yapılmakta olup bu kapsamda tüm sağlık hizmetleri öncelikli olarak söz konusu hastalığın önlenmesi, tetkiki ve tedavisine yönlendirilmiştir.

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görevli olan aile hekimleri ve sağlık çalışanları yüksek risk altında bulunmaktadır.

Bu nedenle, afet ve acil durum ilan edilen yerler ile pandemi ya da salgın hastalıklar gibi olağanüstü durumlarda görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının aylık ödemelerine ilaveten olağanüstü dönemde aylık ek ödeme yapılarak iyileştirmeler yapılmalıdır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

24/11/2004 tarih ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim. Saygılarımla. 29.04.2020

Prof. Sefer AYCAN

Kahramanmaraş Milletvekili

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Afet ve acil durum ilan edilen yerler ile pandemi ya da salgın hastalıklar gibi olağanüstü durumlarda görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının aylık ödemelerine ek ödeme yapılarak iyileştirmeler yapılmaktadır.

TIKLAYIN

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/11/2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasının sonuna gelmek üzere; “Afet ve acil durum ilan edilen yerler ile pandemi ya da salgın hastalıklar gibi olağanüstü durumlarda görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları, bu durumlar süresince tam gün çalışmış sayılırlar ve aylık ödemeleri tam olarak ödenir. Ayrıca bu durumlar süresince aile hekimlerine asgari ücretin 3 katı, aile sağlığı çalışanlarına asgari ücretin 2 katı tutarında her ay ek ödeme yapılır” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (1)
kemal özyurt 5 ay önce
tebrikler çok düşünceli bir hareket
16
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?