696 KHK ile Sürekli İşçi Yapılan Hastane Çalışanlarına Müjde: Genelge Yayımlandı!

696 KHK ile statüleri değiştirilerek sürekli işçi olarak Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Kamu'da görev yapan binlerce çalışan için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş kolu değişikliğine dair bir genelge yayımladı.

Mevzuat 20.10.2020, 20:04 20.10.2020, 20:10 Güler Sağlam
696 KHK ile Sürekli İşçi Yapılan Hastane Çalışanlarına Müjde: Genelge Yayımlandı!

Taşerondan kadroya geçen 4/D sürekli işçiler için genelge;

"DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği  üzere  696  sayılı  KHK'nın  127  nci maddesi ile  375  sayılı  KHK'ya  eklenen geçici  23  üncü  madde  gereğince  5018  sayılı  Kanuna  ekli  (I),  (II),  (III)  ve  (IV)  sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, bu kanun hükmünde kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve  taşra  teşkilatlarında;  ödemeleri  merkezi  yönetim,  sosyal  güvenlik  kurumu,  fon,  kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017  tarihi  itibariyle  çalıştırılmakta  olanların  sürekli  işçi  kadrolarına  geçiş  işlemleri yapılmıştır.  

696  sayılı KHK'nın  113  üncü maddesi  gereğince  6356  sayılı Sendikalar  ve Toplu  İş Sözleşmesi Kanununa eklenen geçici madde 7 ile;

5018  sayılı  Kanuna  ekli  (I),  (II),  (III)  ve  (IV)  sayılı  cetvellerde  yer  alan  kamu idareleri  ile  bunlara  bağlı  döner  sermayeli  kuruluşlar,  375  sayılı  Kanun  Hükmünde Kararnameye  ekli  (I)  sayılı listede  yer  alan idareler ile  birlikte  veya  ayrı  ayrı  sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin  geçici  23  üncü  ve  geçici  24  üncü maddeleri  uyarınca  sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin  çalıştığı  alt  işveren  işyerinin  girdiği  işkolu  mevcut  işyerinin  girdiği  işkolu  ile  aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren  işyerinin  girdiği  işkolunda  yeni  tescil  edilecek  işyerlerinden  Sosyal  Güvenlik Kurumuna bildirileceği,

TIKLAYIN

Birinci  fıkra  kapsamındaki  işyerlerinin  her  birinin  bu  Kanunun  uygulanması bakımından bağımsız bir işyeri sayılacağı,

Birinci  fıkra  kapsamında  yeni  tescil  edilen  işyerlerinden  bildirilen  işçilerin,  bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından  karara  bağlanan  ve  en  son  sona  erecek  olan toplu iş  sözleşmesinin  sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği,

Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun bu maddeye aykırı diğer hükümlerinin uygulanmayacağı, hüküm altına alınmıştır

696  sayılı  KHK ile  375  sayılı  KHK'ya  eklenen  geçici  23  üncü madde  uyarınca işçi statüsüne  geçirilen  işçilerin  ücret  ile  diğer  mali  ve  sosyal  haklarının  belirlenmesinde  esas alınacak, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiş olup bu hükümlerin geçici  23  üncü  madde  kapsamındaki  idareler  için  31/10/2020  tarihine  kadar  uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda, 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası "bir işyerinde yürütülen  asıl işe  yardımcı işler  de  asıl işin  girdiği işkolundan  sayılır"  hükmüne  amir  olup Bakanlığımızca ilan  edilen toplu iş  sözleşmesi  hükümlerinin  yürürlük  süresinin  31/10/2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte, 696 sayılı KHK'nın yukarıda anılan hükümlerine göre yeni tescil edilen işyerlerinden  bildirilen işçilerin  6356  sayılı Kanunun  4  üncü maddesine  uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi hususunun bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlar ile 696  sayılı  KHK  kapsamında  sürekli  işçi  istihdam  eden  ilgili  tüm  makamlara  ivedilikle bildirilmesinin faydalı olacağı kanaatiyle gereğini arz ve rica ederim."

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (5)
saim 7 ay önce
hay bu chp Allah bin türlü versin onların yüzünden kadro verildi bu temizlikçilere sekretere şimdi hiç çalışmıyorlar sayın cumhurbaşkanım derhal bunları kadrodan çıkarın sekreter değil boş işler dedikodu yalakalık uzmanları gibi işini yapmayıp hastalara olmadık azar birde beyaz kodu süistimal ediyorlar tuvaletler pislik içinde hepsi kaytarma peşinde sonra yok para az yok şu bu ne yapsın sayın sayın çumhurbaşkanı bunlar iş yapmıyor..
sağlık işçisi 7 ay önce
çalışmıyorda işler o yüzden yürüyor uzaktan davulun sesi hoş gelirmiş sana ve sen gibi düşünenlere hakkımız helal değildir. Emeğimizin karşılığını almadık bu güne kadar zamanında ben lise mezunuyum üniversite mezunuyum temizlik yapamam asgari ücretle çalışmam diyenler şimdi kalkmış laga luga yapıyor işinize bakın
kahraman kedi 7 ay önce
cok doğru
saime cevap 7 ay önce
işçiler asgari ücret alıyor zaten. sen ve senin gibi kıskançlar korkmasın 3 yıldır enflasyon farkı dahi almadı işçiler. Fesat olmayın. işçileri deli gibi çalıştırıyorlar. sizin kurumda çalışmayan varsa ayrı ama çoğu deli gibi çalışıyor.
ANKARA 7 ay önce
Kadroya geçtiler bizim işi kim yapacak diye soran kişilerden ne beklenir. Yan gelip oturacaklarmış. Hiç bir iş yaptıramıyorsunuz. Özellikle hastanelerde hiç iş yapmıyorlar çay kahve dedikodu bir numara onlarda.
18
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?