Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personelinden 2023 yılı Kurban Bayramında nöbet ve icap nöbeti tutanların, 2023 yılı Ocak ayı kat sayılara göre yüzde 30 zamma göre hesaplanmış zamlı nöbet ücretleri belli oldu. 

Ramazan Bayram tatili 3 gün olacak. “Toplu sözleşmeye göre, çalışanların idari izinli sayılacağı 21 Nisan Perşembe arife günü öğleden sonra çalışan sağlık emekçilerine nöbet ücreti ödenecektir.

“6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımımıza göre, idari izinlerde görev yapan sağlık çalışanlarına nöbet izni veya nöbet ücreti ile dini ve resmi bayramlarda yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti verilmesi gerekmektedir. Bir sağlık çalışanının Nisan ayı içeresinde aktif çalışma saati 160 saattir. Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte 20 Nisan öğleden sonra ve 21-22-23 Nisan günleri çalışanlar için nöbet ücreti ödenecektir.

 # Kurban Bayramı AREFE GÜNÜ saat 13:00 dan sonrası için  fazla mesai nöbet ücreti ve icap ücreti % 20 artırımlı ödenirken, 657 4/A devlet  memurunun  nöbet ve icap ücretlerinden sadece damga vergisi kesilir.

 # 657 4/b devlet memurunun nöbet ve icap ücretlerinden SGK kesintisi yapılır.

 # Aşağıda 24 Saatlik Nöbet Ücretleri çıkarılmıştır.

2023 Ramazan Bayramı Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri

Sağlık çalışanlarına nöbet görevi verilmesi, nöbet tutulan sürelerinin izin kullandırılarak karşılanmayan kısmı için ilgili çalışana nöbet ücreti ödenmektedir. Bu nöbet ücretleri özellikli birim, normal birim ve bayram günleri için farklılık arz etmektedir. Özellikle Temmuz 2022 dönemi sonrasında maaş katsayısının değişimiyle beraber Kurban Bayramı nöbet ücretlerinde değişiklik oldu. Bu değişikliklerin net tutarlara yansıyan kısımları yukarıda tabloda bilginize sunuldu. 

Nöbet ücretleri için yapılan hesaplamada; nöbet süresinin her saati için;657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen gösterge rakamlarının (Örneğin; 2 yıllık sağlık alanında eğitim almış sağlık çalışanı için 90 gösterge gibi) aylık katsayısıyla (memur maaş katsayısı) çarpımı ile bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir.

 # Bu ücretten gelir vergisi kesilmeyerek sadece Damga Vergisi kesilir. (Bkz. Damga Vergisi: Her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir.)

 # Nöbet süreleriyle ilgili unutulmaması gereken bir not ise; Aile Sağlığı (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) 60 saatten fazla süreler ile diğer yerlerde hiçbir şekilde 130  saatten fazla süreler için ödeme yapılamaz. Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramediklerde  aylık 130 saatten fazla nöbet ücreti alamazlar.

 # Dini bayramlarda tutulan nöbetler için nöbet ücreti Yüzde 20 artırımlı hesaplanır.